Hogeschooldiploma in schriftelijk onderwijs

LEIDEN, 11 APRIL. Het particuliere schriftelijk-onderwijsinstituut Leidse Onderwijs Instellingen (LOI) mag vanaf 1996 hogeschooldiploma's uitreiken voor zes van zijn opleidingen. De Inspectie van het Onderwijs heeft de LOI daartoe toestemming gegeven na een uitvoerig kwaliteitsonderzoek.

De schriftelijke opleidingen duren net als de gewone hogeschoolopleidingen vier jaar, maar kosten slechts 1.000 gulden per jaar, aanzienlijk minder dan het collegegeld aan de hogescholen van 2.250 gulden per jaar (in 1998 2.750 gulden). De betrokken LOI-opleidingen geven net als iedere hogere beroepsopleiding recht op de titel 'BC', baccalaureus, vergelijkbaar met het Engelse bachelor. Als de opleidingen een succes worden, is de LOI van plan vervolgopleidingen te beginnen die recht geven op de masters-titel.

Een woordvoerder van de vereniging van hogescholen, de HBO-raad, zei vanmorgen dat “het prima is dat er concurrentie komt”, maar hij voegde daaraan toe dat onderzocht moet worden of afspraken over beperking van het aantal afstudeerrichtingen in het HBO door de LOI doorkruist zullen worden.

Drie van de nu officieel als hoger onderwijs erkende opleidingen zijn nieuw voor de LOI: management, marketing en informatica. De drie andere biedt de LOI nu al aan: de boekhoudopleidingen SPD en accountancy en de opleiding laborant klinische neurofysiologie. De eerste twee opleidingen golden al als HBO-niveau, maar werden tot nu toe afgesloten met een staatsexamen. De laborantenopleiding geschiedt in nauwe samenwerking met de beroepsopleiding en is de enige opleiding in Nederland voor neurofysiologisch laborant.

De LOI richt zich met de hogere beroepsopleidingsprogramma's vooral op 'tweede-kansers', mensen die door omstandigheden geen hogeschooldiploma hebben gehaald en alsnog willen gaan studeren om hun positie in hun bedrijf of op de arbeidsmarkt te verbeteren.