GATT is niet langer een bedreiging voor zuivelsector in Unie

LUXEMBURG, 11 APRIL. Nederlandse en andere zuivelexporteurs in de Europese Unie hoeven niet langer bang te zijn dat zij extra worden benadeeld door de GATT-afspraken die met de VS zijn gemaakt over vermindering van de gesubsidieerde landbouwuitvoer. De Europese Commissie heeft gisteren toegezegd dat zij de uitvoerregels de komende maanden soepel zal interpreteren.

Dat besluit betekent een financiële meevaller voor de Nederlandse zuivelindustrie, die de afgelopen weken zowel in Brussel als in Den Haag bij minister Van Aartsen (landbouw) had geklaagd over een dreigende 'discriminatie' ten opzichte van de Amerikaanse concurrentie.

De problemen hebben te maken met het in werking treden van de GATT-afpraken op 1 juli aanstaande. Op landbouwgebied is afgesproken dat de gesubsidieerde export vanaf die datum met 21 procent zal worden ingekrompen. Om vast te stellen wanneer wat wordt geëxporteerd, gaan de Amerikaanse autoriteiten uit van de datum waarop uitvoercontracten zijn gesloten. Dat betekent dat zuivelprodukten die pas na 1 juli daadwerkelijk worden verscheept, maar waarvoor de uitvoercontracten al eerder zijn getekend, niet meetellen voor de verplichte beperking van de gesubsidieerde export in het eerste GATT-jaar.

Gisteren - tijdens overleg van de EU-ministers van landbouw in Luxemburg - kreeg minister Van Aartsen steun bij zijn collega's voor het pleidooi om ten aanzien van de Europese zuivelindustrie een soortgelijke soepelheid te betrachten in de komende maanden tot het GATT-regime van kracht wordt. Binnen de Europese Commissie verzette het directoraat-generaal van commissaris Sir Leon Brittan zich daar aanvankelijk tegen. Brittan onderhandelde namens de EU met de VS over liberalisering van de landbouwhandel en zijn 'departement' voelde weinig voor het maken van uitzonderingen op de bestaande exportregels binnen de EU. Maar gisteren verklaarde landbouwcommissaris Fischler, dat de Europese zuivelindustrie net zo zal worden behandeld als de Amerikaanse. En dat is de lijn van de hele Commissie, aldus Fischler.