Foto

Foto: ROTTERDAM - Deze stalen constructie bij Hoek van Holland is een onderdeel van de stormvloedkering in aanbouw in de Nieuwe Waterweg. Het bouwwerk is op vijftig meter na net zo groot als de driehonderd meter hoge Eiffeltoren, en vier keer zo zwaar. De constructie moet de 360 meter brede Nieuwe Waterweg bij storm en hoge waterstand afsluiten. De stormvloedkering is het sluitstuk van het Deltaplan. (Foto Bas Czerwinski)