EU: verbod uitvoer plastic landmijnen tegen personen

LUXEMBURG, 11 APRIL. De Europese Unie heeft een uitvoerverbod aangekondigd voor (plastic) anti-personeelsmijnen. Daarnaast zal de EU ruim zes miljoen gulden beschikbaar stellen voor een fonds van de Verenigde Naties voor het systematisch opruimen van landmijnen. Het wapentuig is nauwelijks op te sporen en maakt grote aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking in landen als Cambodja, Angola en Mozambique. Binnen de EU zijn Italië, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië de grootste producenten van landmijnen.