Directeur Nuts treedt niet terug

DEN HAAG, 11 APRIL. Algemeen directeur D. Zijderlaan van de Haagse zorgverzekeraar Nuts Verzekeringen vecht een eerder gemaakte afspraak met de raad van commissarissen om zijn functie tijdelijk neer te leggen, aan. Vandaag zouden beide partijen in aanwezigheid van hun advocaten nader overleg voeren.

Zijderlaan was sinds vorige week al met ziekteverlof wegens de commotie na de publikatie van een onderzoek van de Ziekenfondsraad naar “oneigenlijke declaraties” van medische kosten aan de centrale kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarmee zou een bedrag van in totaal 1,1 miljoen gulden gemoeid zijn.

Nuts Verzekeringen beschouwt de declaraties als vergoedingen voor geleverde diensten door een factormaatschappij en een administratiekantoor. Volgens de Ziekenfondsraad zijn met het bestaan van een factormaatschappij en een administratiekantoor in totaal 53 vennootschappen betrokken. De Ziekenfondsraad vindt die constructie verdacht. Vorige week is de Ziekenfondsraad een vervolgonderzoek begonnen bij Nuts Verzekeringen. In het eerste onderzoek was de Ziekenfondsraad gestuit op een gebrek aan medewerking van de directie van Nuts Verzekeringen.