CDA Limburg verscheurd in Noord-Zuid-conflict

MAASTRICHT, 11 APRIL. In de CDA-fractie in de Provinciale Staten van Limburg dreigt een scheuring, omdat voor het eerst sinds mensenheugenis geen enkel Noordlimburgs statenlid een zetel heeft gekregen in Gedeputeerde Staten.

De zes fractieleden die uit Noord-Limburg afkomstig zijn, hebben hun werkzaamheden voorlopig opgeschort, nadat bij de stemming over de GS-zetels vorige week twee kandidaten uit Zuid-Limburg en een uit Midden-Limburg in het college van Gedeputeerde Staten waren gekozen. Dertien van de 23 leden tellende fractie gaven toen de voorkeur aan de huidige fractievoorzitter M. Eurlings uit Valkenburg boven de zittende gedeputeerde mevrouw M. Greweldinger-Beudeker uit Horst. Daarmee werd de heilige afspraak binnen de fractie doorbroken dat de GSzetels gelijk over de provincie worden verdeeld. In het vorige college, dat nog vier CDA-leden telde, waren twee CDA-gedeputeerden afkomstig uit Noord-Limburg.

Het eerste gevolg van de opschorting van de werkzaamheden van de Noordlimburgse leden werd gisteravond gevoeld. Toen kon de verkiezing van een nieuwe fractievoorzitter niet doorgaan, omdat de zes Noordlimburgers niet kwamen opdagen. De functie was voor een van hen gereserveerd, maar zij hebben laten weten daarmee geen genoegen te nemen.

De zes hebben laten weten dat ze eerst overleg willen met het regioverband in hun kieskring, voordat zij willen praten over het hervatten van hun werk. Het bestuur van de afdeling Limburg probeert de zaak nog deze week intern uit te praten. Zolang die gesprekken gaande zijn hebben alle betrokkenen afgesproken niets over de kwestie naar buiten te brengen.