AOV-fractie en bestuur willen af van voorzitter

EINDHOVEN, 11 APRIL. Het dagelijks bestuur en drie van de vijf leden van de fractie van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) in de Tweede Kamer willen dat de oprichter van de partij, M.C. Batenburg, zijn voorzitterschap opgeeft. Volgens een uitgegeven verklaring kan de 76-jarige Batenburg niet langer worden gehandhaafd, omdat hij zich in de afgelopen dagen “beledigend” heeft uitgelaten over topmensen van de partij.

Batenburg verweet onder meer in deze krant het hoofdbestuur en leden van de commissie die een voorstel moesten doen voor de kandidatenlijst van senatoren, dat ze “uit zijn op macht en geld”.

Batenburg werd op de lijst voor de Eerste Kamer op een achtste, onverkiesbare plaats gezet. Volgens het dagelijks bestuur en de drie leden van de AOV-fractie, die het dagelijks bestuur adviseerden, heeft Batenburg erkend dat hij mensen heeft gekwetst en dat hij bereid zou zijn daarvoor zijn verontschuldigingen aan te bieden.

Batenburg zelf zei vanmorgen zich niet te zullen neerleggen bij het advies. Volgens Batenburg zijn fractievoorzitter mevrouw J. Nijpels en fractielid L. Boogaard al sinds de Tweede-Kamerverkiezingen van vorig jaar, waarbij het AOV zes zetels won, bezig de poten onder zijn stoel uit te zagen. “Toen wilden ze de naam Verbond schrappen omdat die te bijbels en te weinig politiek zou zijn. Ze willen van het AOV hun eigen partijtje maken”, aldus Batenburg vanmorgen. Hij zei dat er binnen de partij “een grote zuivering” zal moeten plaatsvinden en dat hij overweegt om van zijn kant het vertrouwen op te zeggen in het bestuur en de drie fractieleden. Het gaat naast Nijpels en Boogaard ook om mevrouw L. Aiking-van Wageningen die, volgens de woordvoerder van de fractie, zich eveneens akkoord heeft verklaard met het advies om Batenburg als voorzitter te wippen.

De twee andere Kamerleden, W. Verkerk en C. van Wingerden, distantiëren zich van het advies. Verkerk zei vanmorgen er niet van op de hoogte te zijn. Hij wees erop dat het nog moeilijk zal worden Batenburg te lozen, want “hij heeft in het land veel support”.

Ook Batenburg zegt dat er uithet hele land veel protesten komen tegen de gang van zaken. Volgens hem is hij binnen de partij het enig gekozen bestuurslid en zijn de overige leden op dit moment alleen nog maar tijdelijk gekozen. De algemene ledenvergadering, aldus Batenburg, moet die tijdelijke verkiezing nog altijd omzetten in een definitieve.

    • Max Paumen