Achmea vergroot winst met 15,7 pct

De Achmea Groep, begin dit jaar ontstaan uit een fusie van AVCB en het veel kleinere Zilveren Kruis, heeft zijn netto winst met 15,7 procent vergroot tot 398,1 miljoen gulden. Voor 1995 verwacht het bestuur “een verdere positieve ontwikkeling van de omzet, waarbij het resultaat door stringente kostenbewaking zal kunnen toenemen”.

Het financiële conglomeraat, waarin ook het in 1994 door AVCB overgenomen Haagse Staal Bankiers is opgenomen, publiceerde vandaag zijn jaarverslag. De daarin genoemde cijfers zijn die van de twee fusiepartners samen. De totale omzet liep met 21,1 procent op tot 11,4 miljard gulden.

Het premie-inkomen van Achmea steeg met 26,3 procent tot 8,9 miljard gulden. De baten uit bancaire activiteiten (met meerekening van Staal Bankiers) gingen aanzienlijk omhoog van 70,3 miljoen tot ruim 627,6 miljoen gulden. De beleggingsopbrengsten stegen met 3,6 procent tot 2,4 miljard gulden. De groei werd vooral veroorzaakt door overname van zorgverzekeringsmaatschappij Het Groene Land, door de aankoop van een 92-procentsbelang in Staal Bankiers en de verwerving van een 55-procentsbelang in Vendopolis, waarmee de groep nu ook in staat is de warenhuizen van Vroom & Dreesmann met haar produkten te bereiken. Het aantal werknemers steeg van 5.280 eind 1993 tot 6.443 eind 1994.

AVCB vergrootte in 1994 zijn netto winst met 18 procent tot 328,1 miljoen gulden (1993: 276 miljoen gulden). De omzet verbeterde met 30,8 procent tot 7,97 miljard gulden. Zonder meerekening van de nieuwe aanwinsten verkocht AVCB 6,4 procent meer. Zilveren Kruis presteerde minder dan AVCB. De verzekeraar sloot 1994 af met een netto resultaat van 70,8 miljoen gulden, slechts 2,7 procent meer dan de 68,9 miljoen gulden in 1993.