Zalm verwacht kostenstijging asielzoekers

DEN HAAG, 10 APRIL. Het ministerie van financiën verwacht een tegenvaller van bijna één miljard gulden bij de opvang van asielzoekers in 1997. Dat meldt minister Zalm (financiën) in de zogeheten Kaderbrief die hij vanmorgen naar zijn collega's in de ministerraad heeft gestuurd.

De Kaderbrief is het startsein voor de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar. De brief wordt donderdag in de ministerraad besproken. Voor het zomerreces neemt het kabinet een besluit over de uitgaven, na het zomerreces over de inkomsten en moet een knoop worden doorgehakt over de politiek meest gevoelige kwesties: lastenverlichting en inkomenspolitiek.

Voor volgend jaar wordt een tegenvaller bij de opvang van asielzoekers verwacht van vijfhonderd miljoen gulden. Dit bleek al uit een brief die staatssecretaris Schmitz (justitie) in november vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde. De tegenvallers ontstaan doordat de opvangcapaciteit moet worden uitgebreid als gevolg van de lange duur van de asielprocedures. Naast deze tegenvaller heeft het kabinet ook meevallers, zoals bij de EG-uitgaven. Per saldo moet er in 1996 nog 500 miljoen gulden worden bezuinigd op de rijksuitgaven om binnen de afspraken van het regeerakkoord te blijven.

De Kaderbrief meldt een meevaller bij de uitgaven voor de sociale zekerheid van meer dan één miljard gulden. Dit wordt met name veroorzaakt door minder WW-uitkeringen. De zorguitgaven bedragen 300 miljoen gulden meer dan geraamd.

De uitgaven van de collectieve sector mogen volgend jaar niet meer bedragen dan 287,0 miljard gulden. Voor dit jaar bedragen de uitgaven van het rijk en de sociale fondsen 292,2 miljard gulden. PvdA, VVD en D66 hebben afgesproken dat in deze kabinetsperiode deze uitgaven met gemiddeld 0,7 procent per jaar dalen. In de periode 1990-1994 stegen ze nog met gemiddeld 1,7 procent per jaar.

De collega's van Zalm hebben voor volgend jaar claims ingediend voor een totaal bedrag van ruim 3 miljard gulden, bijna 80 procent van het bedrag dat PvdA, VVD en D66 in het regeerakkoord hebben afgesproken voor nieuw beleid in deze kabinetsperiode. Op Financiën wordt er rekening mee gehouden dat de claim van minister Sorgdrager (justitie) van 300 miljoen gulden voor meer cellen wordt gehonoreerd.