Wiegel: Tjeenk Willink kan blijven

DEN HAAG, 10 APRIL. Kandidaat VVD-senator H. Wiegel vindt dat de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, de PvdA-er H. Tjeenk Willink, die functie moet blijven bekleden. Daarmee neemt hij afstand van de eis van beoogd voorzitter van de VVD-senaatsfractie, F. Korthals Altes, dat de voorzitter van de Eerste Kamer een liberaal moet worden. De VVD wordt in juni op grond van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 8 maart de grootste fractie in de Eerste Kamer.

Wiegel verklaarde zaterdag voor de Vara-radio dat Tjeenk Willink de afgelopen jaren “een hele goede voorzitter” van de Eerste Kamer is gebleken die zijn taak “op uitstekende wijze vervult”. Bovendien vindt hij dat de VVD ook de goede verhoudingen binnen de paarse coalitie van PvdA, VVD en D66 in het oog moet houden. De PvdA en D66 zijn evenals het CDA voorstanders van het aanblijven van Tjeenk Willink. Bij die laatste partij speelt daarbij ook de positie van de voorzitter van de Tweede Kamer, de CDA-er Deetman, een belangrijke rol. In de Tweede Kamer is de PvdA de grootste partij en het CDA vreest dat de sociaal-democraten Deetmans positie ter discussie stellen als de PvdA het voorzitterschap van de Eerste Kamer verliest.

Volgens Wiegel moet de claim van Korthals Altes vooral worden gezien als een signaal dat de VVD zich na 8 maart in het algemeen ondervertegenwoordigd voelt bij het vervullen van belangrijke functies in het politieke leven. “Ik denk dat van VVD-zijde die lijn is gekozen om gewoon aan de andere partijen te laten weten dat de VVD er niet alleen is, maar dat ze ook een belangrijke machtsfactor is geworden,” aldus Wiegel.