Voorspelling van Aziatische Ontwikkelingsbank; Zuid-Azië groeit het hardst

SINGAPORE, 10 APRIL. Singapore is uitgegroeid tot de suikeroom van het Verre Oosten. De economie van de stadstaat blijft groeien, maar het land, waarvan de oppervlakte nauwelijks groter is dan de provincie Utrecht, heeft te weinig ruimte om alle opbrengsten in eigen land te investeren. En dus doet Singapore wat Hongkong en Taiwan een paar jaar geleden deden: het gaat de grens over.

Sinds kort is Singapore de grootste investeerder in Myanmar (het voormalige Birma) en de op twee na grootste investeerder in Vietnam. Het land zet industrieparken op in China, stort zich in allerlei projecten in India, zit voor miljoenen in Indonesië en de Filippijnen en is diep doorgedrongen in de economie van buurland Maleisië.

Ook op kleiner gebied zijn er oplossingen gevonden om de Singaporese dollars te beleggen in ontspruitende economieën. Neem de groei-driehoek die Singapore, de Maleisische provincie Johor en de Indonesische eilandengroep Riau vormen. Op de goedkope grond van Riau werken sinds kort hoog opgeleide arbeidskrachten uit Johor aan een door Singapore gefinancierd project. Het bevordert de economische groei van alle drie de partners.

Singapore zit in de kopgroep van investeerders in de regio. Het land vervult daarmee een voorbeeldrol voor de 'Asian Development Bank' (ADB), die in een vorige week gepresenteerd rapport over de economische ontwikkelingen in Azië stelt dat economische samenwerking op regionaal gebied een belangrijke extra groeistimulans vormt. De ADB concludeert in haar jongste rapport dat de Aziatische economieën de komende jaren de sterkst groeiende van de wereld zullen blijven. Met name de ontwikkelingslanden in Azië zullen tot eind 1996 aanhoudend forse economische groei boeken al zal het verschil in groei in vergelijking met andere ontwikkelingslanden in de wereld, en ook met de industrielanden afnemen.

Singapore zal dit jaar, na China de sterkste economische groei (gemeten in bruto nationaal produkt) boeken: negen procent tegenover 9,8 procent in China. Maar de economische groei in China, die in 1993 nog 13,4 procent bedroeg, zal terugvallen naar 8,9 procent in 1996. De sterkste economische groei komt de komende jaren van de ontwikkelingslanden in Zuid-Azië: Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh en Nepal. In Zuidoost-Azië groeien Vietnam en de Filippijnen de komende twee jaar opvallend sterk.

De groei van de Aziatische economie is, zo meldt de ADB in haar rapport, een stuk sterker en beter vergeleken met de situatie in veel Latijns-Amerikaanse landen. De financiële crisis in Mexico schrok veel investeerders en beleggers in andere ontluikende economieën, zoals die in Azië, tijdelijk af. Maar volgens de Ontwikkelingsbank is er weinig reden voor Mexicaanse doemscenario's in Azië. “De fundamenten onder de economische groei zijn beter, het macro-economische beleid is solider en de spaarquota's zijn hoger waardoor de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal kleiner is”, zei ADB-econoom Malcolm Dowling bij de presentatie van het rapport in Singapore.

Desalniettemin wijst de Ontwikkelingsbank op de noodzaak van uitgebreide deregulering in de Aziatische financiële sector. Voor de effectenbeurzen en valutamarkten pleit de ADB voor grootscheepse opheffing van de overdaad aan regels. De tot nu toe gehanteerde financiële politiek wordt in het ADB-rapport getypeerd als “slecht” en heeft in veel gevallen de economische ontwikkeling en groei in grote delen van Azië “belemmerd”.

Volgens de ADB komt het de financiële sector in veel Aziatische landen alleen maar ten goede wanneer banken die nu in handen zijn van de overheid worden geprivatiseerd. Er moet een eind komen aan de restricties die nu nog in veel Aziatische ontwikkelingslanden gelden voor toegang van buitenlandse banken en bedrijven tot de financiële markten. In de Filippijnen is wat dat betreft onlangs het goede voorbeeld gegeven. Daar kregen voor het eerst sinds vijftig jaar tien buitenlandse banken, waaronder de Nederlandse ING Bank, een volledige vergunning voor hun financiële activiteiten.

Economische groei in Bruto Binnenlands Produkt

in %'95 '96

China 9,8 8,9

Singapore 9,0 8,5

Thailand 8,6 8,0

Vietnam 8,5 9,0

Maleisië 8,5 8,0

Zuid-Korea 7,3 6,8

Indonesië 7,1 7,1

Taiwan 6,7 6,8

Cambodja 6,5 6,5

Myanmar 6,5 6,0

India 6,1 6,5

Sri Lanka 6,0 7,0

Hongkong 5,6 5,6

Filippijnen 5,0 5,5

Bangladesh 5,0 5,3

Pakistan 4,6 6,0

Nepal 2,6 5,0

BRON GEGEVENS: ASIAN DEVELOPMENT BANK

    • Max Christern