Orgaandonatie

Nu ik in een ingezonden brief lees, dat iemand geen organen beschikbaar wil stellen aan mensen, die zelf geen donorcodicil hebben (NRC Handelsblad, 1 april), wil ik daar toch iets aan toevoegen. Ik heb al jarenlang een donorcodicil, maar het vervult mij met tegenzin eraan te denken, dat organen ook kunnen worden gegeven aan criminelen, bij wie ik dan op die manier het leven rek, zodat zij ons nog meer schade kunnen berokkenen. Natuurlijk zou ik hiermee niet alle gevangenen willen uitsluiten. Velen hebben aan de verkeerde kant van de samenleving geleefd en zijn maar gedeeltelijk door hun eigen schuld in een gevangenis terechtgekomen, terwijl de grootste schuldigen buiten lopen. Het gaat mij om geharde criminelen die per se op hun onzalige weg willen voortgaan en het verdriet van de benadeelden naast zich neerleggen. Ook denk ik aan souteneurs, die al genoeg van vrouwen hebben geprofiteerd.

    • Lenie van Wijk