Oprichting Koerdisch parlement in Den Haag

ANKARA, 10 APRIL. Het Koerdische parlement in ballingschap, een initiatief van de in Turkije verboden Koerdische Arbeiders Partij (PKK), wordt woensdag in Nederland opgericht. Turkije, dat in een oorlog met de PKK is gewikkeld, is hier fel tegen gekant. De verwachting is dat Ankara, na een eerste contact hierover in het weekeinde met Nederland, de komende dagen de druk op Den Haag zal opvoeren om alsnog te voorkomen dat het Koerdische parlement in ballingschap in Den Haag wordt opgericht.

Voor de feestelijke bijeenkomst, waarbij naar verwachting ook Europarlementariërs aanwezig zullen zijn, is het Congresgebouw in Den Haag afgehuurd. De voorbereidingscommissie van het parlement in ballingschap rept in de officiële uitnodiging met geen woord over de plaats van de oprichtingsbijeenkomst. Die geheimzinnigheid houdt verband met de diplomatieke druk die Turkije de afgelopen maanden op Brussel heeft uitgeoefend om te voorkomen dat de oprichting van het Koerdische parlement in ballingschap op 21 maart, het Koerdische nieuwjaar, in de Belgische hoofdstad zou plaatshebben.

Ook andere Europese landen, waaronder Duitsland dat een grote groepering radicale Koerden herbergt, zouden er weinig voor voelen om onderdak te verlenen aan het Koerdische parlement in ballingschap. Om die reden zou voor Nederland als oprichtingsplaats zijn gekozen. Het secretariaat van het parlement krijgt een reizend karakter.

Volgens het programma wordt woensdag in Den Haag de stuurgroep gekozen en zal er een parlementaire verklaring worden voorgelezen, gevolgd door de beëdiging van de afgevaardigden en het uitspreken van internationale boodschappen.