Inventarisatie van fotoverzamelingen

AMSTERDAM, 11 APRIL. Het Nederlands Fotogenootschap (NFG) begint binnenkort een inventarisatieproject onder de naam Fotios, dat tot doel heeft alle Nederlandse fotocollecties in kaart te brengen. Het NFG is een landelijk samenwerkingsverband van ruim zestig instellingen die fotocollecties beheren

Volgens Mattie Boom, voorzitter van het NFG en conservator fotografie van het Rijksmuseum, zal Fotios inzicht geven in de precieze omvang, inhoud en staat van 'de fotocollectie Nederland'. “We hebben nog altijd niet meer dan een globale indruk van wat er ligt opgeslagen in musea, bibliotheken, archieven en oudheidkamers”, aldus Boom die ervan overtuigd is dat tijdens de inventarisatie nog menige 'historisch belangrijke vondst' zal worden gedaan.

Op basis van in Amerika ontwikkelde systemen zal tijdens Fotios een model worden ontwikkeld waarmee uiteenlopende fotoverzamelingen worden beschreven. Daartoe zal volgend jaar begonnen worden met een door de Mondriaan Stichting gesubsieerde proefinventarisatie in een bibliotheek, archief, categoraal museum en 'kunst'museum.

De uiteindelijke gegevens moeten een betere afstemming van het verzamelbeleid en de aquisitie van fotoverzamelende instellingen mogelijk maken. Ook kan tijdens de inventarisatie een aanzet worden gegeven tot effectieve conservering. Op dit punt wordt Fotios ondersteund door het Nationaal FotoRestauratie Atelier in Rotterdam, dat basisnormen zal opstellen ten behoeve van de foto- en negatievenconservering.

Fotios is een vervolg op het in juni vorig jaar afgeronde Samenwerkingsproject Informatisering Fotografiebestanden (SIFB).