Hoe vrij is een parlementariër in vergaderloze tijden

De gemiddelde Nederlander moet het jaarlijks doen met 25 vakantiedagen en 8,5 ATV-dag. De Tweede Kamer kent veertien weken reces: een acht weken durend zomerreces, een kerstreces van vier weken en twee weken paasreces, oftewel een kleine zeventig dagen. Maar hoe vrij is een reces, het vandaag begonnen paasreces bijvoorbeeld, voor Kamerleden?

Heel vrij als je de fractiewoordvoerders mag geloven. Slechts telefonische bereikbaarheid is een vereiste, verder kunnen de Kamerleden het reces naar eigen goeddunken invullen. Wie veertien weken per jaar naar exotische oorden wil, kan dat in theorie. In de praktijk blijkt het reces vooral een periode is waarin wel gewerkt wordt, maar die toch als adempauze wordt ervaren, omdat de dagindeling tijdelijk niet wordt bepaald door de Kameragenda maar door de prioriteiten van het Kamerlid zelf. Volgens een woordvoerder van D66 zijn er minder fractieleden dan bij andere recessen op vakantie, omdat schoolgaande kinderen geen vakantie hebben. Kamerleden hebben geen recht op vakantie, “daar is het werk van Kamerlid niet naar” zo zegt een woordvoerder van de VVD. De SP denkt daar anders over. “We hebben jaarlijks drie weken vakantie en veertien snipperdagen. We werken net zoals alle andere werknemers in Nederland. De komende twee weken neem ik een of twee snipperdagen en verder ben ik gewoon in de Kamer aanwezig”, aldus Kamerlid R. Poppe van de SP. Kamerlid G. Schutte (GPV): “Ik ga een paar dagen weg en verder ziet het programma er gemengd uit. Ik houd een aantal spreekbeurten, ga mijn achterstallige post wegwerken, en voor een kleine fractie is het de kans bij uitstek om veel voorbereidend werk te doen.”

Overigens blijkt het voor Kamerleden mogelijk om ook buiten de veertien recesweken op vakantie te gaan, zoals PvdA'er Lilipaly onlangs deed. Zijn afwezigheid vanwege een skivakantie met zoon in het Franse Albertville gaf de doorslag bij de stemming over de aanleg van de A73. De komende twee weken zoekt hij het heel dicht bij huis. De Middelburger gaat een dag en een nacht mee met de politie van Terneuzen om inzicht te krijgen in criminaliteit die samenhangt met het grensverkeer, hij gaat voorlichting geven in Zeeland over een ontwikkelingsproject in Bhutan, en laat zich door een transportfirma op de hoogte stellen van de perikelen rond het eurovignet. “Een paar dagen weggaan zit er niet in, maar als er nog wat tijd overschiet, geef ik mijn huis een likje verf”, aldus Lilipaly. (IM)

    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen
    • Ingeborg Möller