Herstel van hulp aan Suriname weer onzeker

PARAMARIBO, 10 APRIL. Hervatting van de Nederlandse betalingsbalanssteun aan Suriname staat weer op losse schroeven nu er grote onduidelijkheid is ontstaan over de wijze waarop Suriname wil gaan samenwerken met het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

De Surinaamse parlementsvoorzitter Lachmon had vorige week gezegd dat het IMF elk kwartaal een rapport zou uitbrengen over het economisch aanpassingsprogramma. De Surinaamse regering zou die verslagen vervolgens aan Nederland ter beschikking stellen. De parlementsvoorzitter noemde dit een “enorme doorbraak”, die door alle coalitiegenoten werd gesteun. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) zei daarop dat de al jaren 'bevroren' Nederlandse betalingsbalanshulp aan Suriname weer uitgekeerd zou kunnen worden.

Inmiddels hebben de Surinaamse president Venetiaan en minister Derby fel geprotesteerd tegen Lachmons voorstelling van zaken. Zaterdag zijn daarom de Surinaamse Nieuwfront-leiders Venetiaan, Derby en Lachmon een nieuw compromis overeengekomen. Het IMF zal pas met kwartaalverslagen komen als het met de Surinaamse regering overeenstemming heeft bereikt over het aanpassingsprogramma. De door Suriname aangewezen monitor, het Britse Warwick Research Institute (WRI), moet eerst dat programma “kwantificeren”. Hiertoe is het WRI al uitgenodigd. Eventuele besprekingen met het IMF over een gekwantificeerd aanpassingsprogramma kunnen op hun vroegst eind juni beginnen. Het compromis is in essentie weinig meer dan een bevestiging van reeds verleden jaar ingenomen standpunten.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag wacht nu eerst een officiële verklaring van de Surinaamse regering over het IMF af. Minister-president Kok nam vrijdag al een afwachtende houding aan nadat er berichten uit Suriname waren gekomen dat de drie leiders, in tegenstelling tot eerdere rapportages, het niet eens waren geworden over controle van de openbare financieën van Suriname door het IMF. “Ik wil eerst weten of het IMF wordt ingeschakeld”, aldus Kok.