Gepalaver om één Europese stekker

BRUSSEL, 10 APRIL. Na jarenlang palaveren lijken de onderhandelingen om in Europa één uniforme, in alle landen te gebruiken stekker met bijbehorend stopcontact in te voeren, opnieuw in een impasse te stranden. Interne consultaties bij het Europese normalisatie-instituut Cenelec in Brussel hebben duidelijk gemaakt dat er onder de 18 aangesloten landen geen eenstemmigheid bestaat over een voorstel om te kiezen voor een kleine, ongeaarde stekker met twee ronde pinnen.

Vrijwel elk land in Europa heeft zijn eigen stekker, die niet of moeilijk te gebruiken is in een ander land. Al vanaf de jaren zestig worden pogingen in het werk gesteld om het eens te worden over een geharmoniseerd systeem. Maar tot op heden is dat niet gelukt, ook niet toen begin 1993 de Europese interne markt een feit werd. De Europese stekker is daarmee tot symbool geworden van Europese verdeeldheid, ondanks alle afspraken over het vervagen van grenzen.

De Europese Commissie zou graag zien dat eind komt aan de tragikomedie rond de stekker en heeft Cenelec gevraagd om een voorstel te doen tot harmonisatie. Dat ligt nu op tafel, maar stuit op weerstand bij een groot aantal landen, zoals Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Ze voelen er uit economische en technische redenen niet veel voor om het bestaande systeem in eigen land te moeten aanpassen aan de nieuwe Europese norm, of ze vinden hun eigen systeem kwalitatief en uit veiligheidsoogpunt gewoonweg beter.

“Er is een verschil tussen de politieke wil op Europees niveau om tot één standaard te komen en de politieke wil op nationaal niveau. Die conclusie mag je wel trekken”, aldus een zegsman van Cenelec. Wat er nu gaat gebeuren, is volgens hem nog onzeker. Eind mei of begin juni komen de leden van Cenelec - de normalisatie-instituten uit de verschillende landen - in een algemene vergadering bijeen. De mogelijkheid bestaat dat dan de bezwaren die de afgelopen tijd tegen het Cenelec-voorstel zijn ingebracht, aan de kant worden geschoven en dat de 'politiek' alsnog het licht op groen zet voor verder harmonisatie. Maar zekerheid over zo'n uitkomst is er allerminst.