Fundamentalisten CDA contra hindoes

Het CDA moet zijn naam maar wijzigen in Christelijk-Hindoestaans-Islamitisch Appèl. Dat is althans de opinie van de fundamentalistische stroming in het CDA rond het blad CDA-koers. Dit blad wordt vanuit Barneveld geredigeerd door de streng gereformeerde ex-leraar J.G. van der Land; hij leidt de Beweging Christelijke Koers CDA.

In het jongste nummer van CDA-koers haalt Van der Land uit naar voormalig Tweede-Kamerlid en kandidaat-senator voor het CDA D. Ramlal. “Een hindoe die volgens het CDA-program van uitgangspunten niet kan functioneren als volksvertegenwoordiger en geen achterban van enige betekenis heeft, wordt aan een zetel geholpen”, zo beweert hij.

Van der Land is bijzonder verbolgen over het feit dat het officiële medium van het CDA, CDA-krant, in december vorig jaar zijn reactie op een artikel van “een aanhangster van het hindoeïsme” weigerde: “Een aanhangster van een niet-christelijke religie krijgt alle ruimte (...), terwijl een christen niet eens in de gelegenheid wordt gesteld om erop te reageren.”

Voor de zekerheid drukt de leider van “de christelijke beweging in het CDA” zijn stuk nogmaals af in zijn eigen blad. Hierin betoogt hij dat hindoes conform 2 Joh. 7 gelijk staan aan de “antichrist”. Ook signaleert Van der Land een verband tussen Hindoeïsme en het maatschappelijk functioneren van India: “Hindoeïsme staat haaks op het Evangelie van Jezus Christus. De Indiase hindoe-maatschappij functioneert daarom zo slecht (..).”

Ramlal kent het geluid van Van der Land en reageert vermoeid: “De partij stelt niet als eis: Gij zult christen zijn. Het is eerder omgekeerd: zolang hindoes of moslims zich thuisvoelen binnen het CDA zijn zij welkom.” Het partijbureau kondigde vanochtend aan zich te zullen bezinnen op de publikaties van Van der Land. (FV)

    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen
    • Ingeborg Möller