FGH Bank boekt 25 pct meer winst

De hypotheek- en vastgoedbank FGH Bank (voorheen de Fries-Groningse Hypotheekbank) heeft vorig jaar een met 25 procent gestegen winst geboekt van 125,6 miljoen gulden tegen 100,3 miljoen in 1993 en 31,3 miljoen gulden in 1992.

De winststijging ontstond vorig jaar vooral in het Nederlandse financieringsbedrijf. Daarnaast werd het resultaat met ongeveer 11 miljoen gulden gunstig beïnvloed door incidentele baten uit verkoop van vastgoed in de VS en het belang in HMC (Londen).

Het bruto resultaat (voor belastingen en afschrijvingen) steeg met 16 procent van 144 miljoen tot 168 miljoen. Het volume aan nieuw afgesloten hypotheken nam in 1994 toe van 2.349 miljoen in 1993 tot 3.117 miljoen gulden. De hypotheekportefeuille nam met 12 procent toe van 5.020 miljoen (eind 1993) tot 5.646 miljoen gulden eind 1994. De post 'waardeverandering van vorderingen' (toevoeging aan de stroppenpot) bedroeg in 1994 5 miljoen gulden, tegenover 10 miljoen in 1993.

Exclusief incidentele baten verwacht de directie voor het lopende jaar een nagenoeg gelijk jaarresultaat. FGH Bank is onderdeel van het verzekeringsconcern Aegon.