Eurotunnel dreigt te bezwijken onder financieringslasten

LONDEN, 10 APRIL. Eurotunnel, de exploitant van de tunnel onder het Kanaal, dreigt te bezwijken onder zijn schuldenlast van 8 miljard pond (20 miljard gulden).

'Eurotunnel is in gevaar. In 1995 kunnen we slagen of mislukken', zo schrijven de Britse en Franse voorzitters van de combinatie, Sir Alastair Morton en Patrick Ponsolle in een toelichting op vandaag gepubliceerde jaarcijfers. “De rente- en aflossingslasten kunnen ons te veel worden.”

De Frans-Britse onderneming boekte vorig jaar een verlies voor belastingen van 387 miljoen pond (960 miljoen gulden). Een jaar eerder bedroeg het verlies 1,9 miljoen pond (4,7 miljoen gulden).

Vorig jaar december begonnen de diensten door de tunnel na veel vertraging te draaien. Het verlies is iets kleiner dan in mei was verwacht, maar wel een stuk groter dan analisten hadden voorzien.

Eurotunnel behaalde een omzet van omgerekend 76,5 miljoen gulden. De omzet in de eerste drie maanden van het lopende jaar bleef achter bij de medio 1994 gepresenteerde verwachtingen, aldus de maatschappij. Ze gaf geen bijzonderheden over het kwartaalresultaat.

De cijfers over 1994 zijn een afspiegeling van de vertragingen en de problemen die zich voordeden met het materieel. Eurotunnel liet verder weten alle exploitatiekosten die zijn gemaakt tot aan het openstellen van de tunnel, ongeveer 300 miljoen gulden, in een keer af te schrijven in plaats van in drie jaar.

Eurotunnel blijft in 1995 een riskante belegging, aldus Morton en Ponsolle. De onderneming mikt erop eind dit jaar, ondanks de tegenvallende start, de gestelde doelen te halen. Niettemin wordt gewaarschuwd voor de noodzaak andermaal een beroep op kapitaalverschaffers te doen.

In haar toelichting schrijft de leiding van Eurotunnel dat de banken toestemming hebben gegeven gebruik te maken van 300 miljoen pond aan kredieten, afkomstig uit een vorig jaar gevormd fonds van 693 miljoen pond. Dit krediet is meer dan voldoende om de financieringsbehoefte tot oktober 1995 te dekken.

Maar zelfs als het gehele fonds beschikbaar komt, zal Eurotunnel in de tweede helft van 1996 aanvullende financiering nodig hebben. “De situatie zal met de banken worden bezien bij de volgende beoordeling van onze vorderingen, voorzien voor augustus en september”, aldus de toelichting.

Eurotunnel hoopt erop dat in 1993 uitgegeven opties aan aandeelhouders, die het bedrijf nog eens 150 miljoen pond kunnen opleveren, in oktober zullen worden uitgeoefend. Gebeurt dit echter niet, dan zal met de huidige omzetprognoses en rentestand medio 1996 opnieuw extra kapitaal moeten worden gezocht. (Reuter)