Ede geteisterd door golf van tientallen brandstichtingen

EDE, 10 APRIL. De Gelderse gemeente Ede is in rep en roer door een pyromaan, die de afgelopen drie weken al dertig branden heeft gesticht.

Het afgelopen weekeinde ging er in het kerkdorp Bennekom een opslagloods in vlammen op. Ook waren er kleinere branden in Wageningen en Ede. De Edese brandweer was snel ter plaatse en wist de schade te beperken. “Er heerst in het brandweerkorps een verbeten sfeer de schade zo klein mogelijk te houden”, aldus brandweercommandant P. Joosten. “Bij elke melding gaan we er met volle slagkracht uit. Maar het is duidelijk dat het personeel op z'n wenkbrauwen loopt: elke avond één of meer branden, dat kost heel veel kracht.”

De leden van het brandweerkorps, zo zegt Joosten, zitten elke avond op het puntje van hun stoel te wachten op de eerste brandmelding. Eén van de gevolgen van die paraatheid is dat het onderhoud aan de brandweerauto's voorlopig is opgeschort. Volgens de brandweercommandant is het niet te zeggen of de brandenreeks, die op 16 maart begon, het werk is van één persoon, of dat er meerdere daders zijn. “Technisch gezien is het mogelijk dat we met één dader van doen hebben.”

Een motief lijkt te ontbreken. Er is echter wel sprake van een zeker patroon: de branden werden allemaal 's avonds tussen negen en twaalf uur gesticht met brandbaar materiaal dat ter plekke aanwezig is en dat tegen de gevel, al dan niet in containers, in brand werd gestoken. Burgemeester W. Blanken heeft in een oproep de inwoners van Ede dringend gevraagd vuilcontainers en brandbare materialen 's avonds zoveel mogelijk in garages en bergingen te zetten. Ook verzekeringsmaatschappijen hebben die oproep gedaan aan hun klanten in de gemeente.

Brandweercommandant Joosten schat de totale schade van de dertig branden op zo'n twee miljoen gulden. Zo brandde vorige week een opslagloods uit met daarin veertien caravans en twee personenauto's. Andere branden troffen onder andere een kapperszaak, een elektronica-winkel en een horecagelegenheid. Een enkele maal had de brandweer geen vijf minuten later moeten komen. “Er zijn namelijk verschillende keren aanwezige gasflessen opengedraaid. Die keren waren we precies op tijd om die flessen bij het vuur weg te halen.” Mede door dergelijke acties noemde Joosten het werk van de brandstichter in een eerdere reactie “brutaal en misdadig”.

Zondagochtend betrapte de politie twee mannen op heterdaad bij het aansteken van een brand in een vuilcontainer. Onderzoek wees echter uit dat de twee niets van doen hadden met de andere branden.