Duitse twist over duiding einde oorlog

BONN, 10 APRIL. Conservatieve Duitse politici en auteurs hebben opgeroepen om 8 mei, de dag waarop vijftig jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa, niet uitsluitend als bevrijdingsdag te bestempelen.

Het einde van de oorlog, aldus onderstrepen de 280 ondertekenaars van een advertentie, betekende ook de deling van Duitsland, onderdrukking en terreur in Oostelijk Duitsland en de gewelddadige verbanning van etnische Duitsers uit Centraal Europa.

De SPD hekelde de advertentie, die verscheen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, onmiddellijk als “een nationalistische truc, bedoeld om authoritair en on-democratisch gedachtengoed te rehabiliteren”. De vroegere SPD-minister van defensie, Hans Apel, heeft zijn handtekening onder de omstreden advertentie inmiddels teruggetrokken.

Volgens Peter Hausmann, woordvoerder van bondskanselier Helmut Kohl, heeft de Duitse regering wel enige symphatie voor de actie, hoewel de regering de dag ook ziet als herdeninking van de slachtoffers van de Holocaust en gesneuvelde Duitse soldaten.

Volgens het manifest presenteren politici en media 8 mei eenzijdig als de dag waarop het Duitse volk werd bevrijd van het juk van de nazi-terreur. De ondertekenaars wijzen daarentegen op de paradox van het einde van de oorlog. “In wezen blijft die achtste mei 1945 de meest tragische en omstreden paradox voor een ieder van ons”, aldus wordt in de advertentie de eerste bondspresident Theodor Heuss aangehaald. “Waarom? Omdat we in een keer bevrijd en vernietigd werden.”

Ignaz Bubis, leider van de joodse gemeenschap in Duitsland waarschuwde tegen de sluipende rehabilitatie van rechts gedachtengoed die onder andere wordt gedragen door jonge nationalisten die ook de 8 mei-advertentie organiseerden. (Reuters, AP)