De 'flitspost' van Felix Rottenberg

Hoe maak je nieuws? Voor politieke partijen blijft dat een voortdurende vraag. Doordeweeks is het geen probleem in de media aandacht te genereren voor de eigen standpunten: er is altijd wel een kwestie of een akkefietje. Maar hoe doe je dat in de luwte van het vrije weekeinde?

Vroeger was dat makkelijk, met name voor de Partij van de Arbeid. De partij kreeg altijd een genereuze behandeling in de Rooie Haan, het scheeuwerige politieke café van de Vara. Resultaat: de PvdA-standpunten gonsden het hele weekeinde door de media en belandden daarna nog eens in de doorgaans nieuwsarme maandagkranten.

Tegenwoordig doet de PvdA het zelf én op inventieve wijze. Sinds twee maanden fabriceert de partij in het weekeinde een vlugschrift, waarin de actualiteit politiek wordt gemaakt. 'Vlugschrift' is niet alleen 'een blad voor sympathisanten en criticasters van de Partij van de Arbeid', maar ook een snel medium. Via de fax zoemt het 's zondags binnen bij belangstellenden én bij de media. Resultaat: veel aandacht voor PvdA-standpunten.

Neem Vlugschrift 9 van afgelopen zondag. Het Tweede-Kamerlid Jan van Zijl mag daarin uitleggen wat de PvdA vindt van een ambtelijk advies over het minimumloon. Topambtenaren adviseren het kabinet voor banen op het laagste niveau het minimumloon los te laten en de Volkskrant opende er zaterdag de krant mee. Dus komt in het weekeinde de Vlugschrift-redactie, hoofdredacteur Felix Rottenberg, in actie. De Tweede-Kamerfractie moet stelling nemen en zo kan de achterban in de editie van 9 april lezen dat de PvdA-fractie deze voorstellen 'niet in orde vindt'.

De PvdA is de eerste partij die de fax voor meer dan een persbericht instrumenteel maakt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de jonge, moderne aanhang al op zondagochtend per 'flitspost' geïnformeerd zou worden, maar die optie bleek door technische beperkingen niet haalbaar. Brunchen in de Van Baerlestraat met een fax-krant blijft voorlopig nog een droom voor trendy hoofdstedelijke PvdA'ers.

Een particulier bedrijf faxt het magazine pas in de loop van de zondag naar abonnees, de geharnaste partijleden in den lande krijgen het fax-magazine via de traditionele postbezorging van de PTT twee dagen later in huis. Ongedurige PvdA'ers, die over een personal computer beschikken, kunnen al op maandag op Internet kennis nemen van de partijpost. Een vlammetje geeft aan welke onderwerpen hot zijn. Het moet gezegd: de PvdA, zo vaak vereenzelvigd met traditie en stilstand, is een moderne partij aan het worden. (KvdM)

    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen
    • Ingeborg Möller