Chirac en Balladur in de knel met EU

PARIJS, 10 APRIL. De Europese politiek wordt steeds meer inzet bij de Franse presidentsverkiezingen. Na herhaalde aanvallen op het Verdrag van Schengen, is nu ook het verband tussen economisch beleid en Europese Monetaire Unie weer volop in de belangstelling gekomen.

In een scherp artikel in het dagblad Le Figaro kritiseert oud-president Giscard d'Estaing vandaag de tegenstrijdigheden in de Europese plannen van de belangrijkste kandidaten. Hij richt zich met name tot premier Balladur en burgemeester van Parijs, Chirac, beiden optredend als kandidaat voor de regerende centrum-rechtse regeringscoalitie.

Omdat de oud-president van Frankrijk het aannemelijk acht dat een van beiden in mei president Mitterrand zal opvolgen, beperkt hij zijn kritiek tot deze twee vertegenwoordigers van de meerderheid waar hij politiek gezien zelf ook toe behoort. Beiden bezondigen zich volgens Giscard aan inkonsekwente verkiezingsuitspraken. Zowel Chirac als Balladur zeggen de strijd tegen de werkloosheid te willen verhevigen, met inzet van veel extra overheidsgeld. Maar beiden beweren ook Frankrijk op korte termijn de Europese monetaire unie te willen binnenleiden, hetgeen een sterke reductie van de overheidstekorten vergt.

Volgens Giscard, die zich pas recentelijk heeft teruggetrokken als mogelijk kandidaat, moeten de Franse kiezers van Balladur en Chirac verlangen dat zij duidelijk maken wat zij willen: eerst geld in pompen in het scheppen van banen en de EMU laten wachten, of eerst de tekorten aanpakken en hopen dat de werkloosheid door de EMU-discipline zal teruglopen. Een derde mogelijkheid, waar Giscard zelf het meeste voor voelt, is proberen de EMU-criteria zo snel mogelijk te halen en tegelijkertijd de arbeidskosten 'aan de onderkant' drastisch te verlagen. Daarvoor is verhoging van belasting of premies onvermijdelijk. Zowel Chirac als Balladur houden de kiezers voor dat zij geen belastingverhoging zullen toepassen, maar zij komen steeds meer in de knel met die toezeggingen.

De Europese politiek is bij Balladur en Chirac, èn de socialist Jospin, een thema waar zij moeite mee hebben omdat Frankrijk daarover sterk verdeeld is - hun achterbannen incluis. De laatste weken laten alledrie de kandidaten steeds meer reserves ten aanzien van het Verdrag van Schengen horen. Na minister Pasqua (binnenlandse zaken, pro Balladur), zegt ook minister Juppé (buitenlandse zaken, pro Chirac) dat op 1 juli maar eens bekeken moet worden of het vrije grensverkeer bevredigend werkt. Zo niet, dan moet Frankrijk de onderhandelingen heropenen.

    • Marc Chavannes