CAO-conflict bouw muurvast

ROTTERDAM, 10 APRIL. Het arbeidsconflict over een nieuwe cao in de bouw zat vanochtend, de twintigste stakingsdag, nog steeds muurvast.

De suggestie afgelopen vrijdag van de Rotterdamse burgemeester Peper om een of twee bemiddelaars (oud-minister Albeda en/of adviseur Van der Zwan) te benoemen om een uitweg te vinden, vindt bij de bonden geen weerklank. “Wij hebben geen enkele behoefte aan een bemiddelaar”, zei een woordvoerder van de bouw en houtbond FNV vanochtend. “Peper kan zich beter bemoeien met de aanleg van de Betuwelijn.”

Volgens de hout- en bouwbond CNV zijn de werkgevers een gecoördineerde bel-actie begonnen om het gewonnen kort geding vrijdag in klinkende munt om te zetten. Zij belden stakers met opdracht het werk te hervatten. De rechtbank verbood vrijdag een blokkade van de Rotterdamse Erasmusbrug. Volgens de CNV-bond proberen de de werkgevers op deze manier het stakingsmoreel te breken.

Vanochtend kreeg de werkgeversvereniging AVBB ongeveer 25.000 briefkaarten van stakers aangeboden op het hoofdkantoor in Den Haag. Via de kaarten werd zij opgeroepen de onderhandelingen te hervatten.

Het aantal stakers heeft zich gestabiliseerd rond de 35.000. Afgelopen weekeinde was in kringen rond het overleg enig optimisme te bespeuren over een eventuele hervatting van het cao-overleg. Vrijdag hebben de vakbondsonderhandelaars op het congres van het NVOB, de grootste organisatie van aannemers in Nederland, ingepraat op individuele bouwwerkgevers om extra druk op werkgeversonderhandelaar Vahstal te zetten. Zaterdag liet NVOB-directeur Dekker weten te verwachten dat het AVBB de bonden op korte termijn zou uitnodigen. Dat was vanmorgen nog niet gebeurd.

Ook in de informele contacten stuiten de partijen steeds weer op de vut-problematiek. De meningsverschillen daarover zijn tot op heden onoverbrugbaar.