Brazilië

In het artikel in NRC Handelsblad van 25 maart, waarin gesproken wordt over de uitgifte van grond aan de landlozen, wordt ook gemeld dat in Brazilië tegen president Fernando Henrique Cardoso werd gedemonstreerd door 10.000 leden van de Arbeiderspartij (PT). Het laatste klopt niet, kan ik als ooggetuige melden.

Het interessante is juist dat de demonstratie een veel breder draagvlak had namelijk van gepensioneerden en van de Central de Movimentos Populares, ofwel de Centrale van Volksbewegingen, een 2 jaar terug ontstane bundeling. Beide organisaties congresseerden in Brazilië.

De demonstratie richtte zich tegen de aantasting van de sociale voorzieningen en de pensioenen. Daarnaast vroegen vele spandoeken om stedelijke hervormingen en huizen voor de armen.

Daarmee zijn we terug bij de landhervormingen. Als Brazilië zijn mensen in het binnenland geen toekomst weet te bieden, blijft het in de steden dweilen met de kraan wijd open.

    • H. Diddens