Wereldbank helpt Rusland bij milieuramp

DEN HAAG, 8 APRIL. Rusland krijgt van de Wereldbank een lening van in totaal 115 miljoen dollar voor een grote schoonmaak in de republiek Komi bij de Poolcirkel, waar zich vorig jaar door een lekkende oliepijpleiding een enorme milieuramp voltrok.

Dit heeft de Wereldbank gisteren bekendgemaakt. Het project behelst reparatie en vervanging van pijpleidingen, het opruimen van grote hoeveelheden olie die in rivieren, beken en in de omliggende terreinen zijn weggevloeid. Ook wordt het hele olietransportsysteem in Komi gemoderniseerd. Door samenwerking tussen banken en de lokale beheerder van de pijpleiding Komineft worden investeringen en verbetering van de bedrijfsvoering mogelijk gemaakt “om te verzekeren dat het olietransport in de republiek Komi verantwoord en milieuvriendelijk zal gebeuren”, aldus de Wereldbank in een persbericht.

De lekkage van eind oktober vorig jaar in Komi, 1.600 kilometer ten noordoosten van Moskou, heeft volgens de Wereldbank geleid tot een van de grootste olieverontreinigingen ter wereld tot nu toe. Doorbraken van inderhaast aangelegde dammen die moesten dienen om verspreiding van de olie te voorkomen, leidden tot “grote milieuschade en gezondheidsrisico's”, aldus de Wereldbank. Volgens de jongste ramingen zijn in totaal dan 730.000 vaten olie weggelekt in moerassen en rivierbeddingen, ongeveer driemaal zoveel als de tanker Exxon Valdez destijds in Alaska verloor.

Door de sterke stijging van het waterpeil in het voorjaar (tot circa 9 meter) en het dooien van ijs en bodem ter plaatse, meestal in mei, dreigt deze olie zich verder te verspreiden. Om verdere vervuiling van de rivieren Kolva, Usa en Pechora en de Barntsz Zee te voorkomen, is de aanleg van nieuwe dammen en dijken nodig.

De Russische regering en Komineft zijn volgens de Wereldbank niet in staat voldoende geld voor het werk beschikbaar te stellen. Op verzoek van de Russische regering is door de bank een noodplan opgesteld. De totale kosten voor het project bedragen 140 miljoen dollar. De Wereldbank stelt 99 miljoen dollar aan leningen beschikbaar, de Europese Bank voor reconstructie en ontwikkeling van Oost-Europa (EBRD) 25 miljoen dollar en Komineft zorgt zelf voor 16 miljoen dollar.