Van Dantzig

Helaas besluit Van Dantzig zijn boeiende essay (Z 1 april) met een hoogst merkwaardige oproep om een “manier (te bedenken) van transmissie, van opvoeding dus, waardoor die gemeenschappelijke normen en waarden in het geweten van de burgers zo verankerd worden dat zij onze self evident truths worden”. Ik houd niet van self evident truths, want ik vind die, mèt Van Dantzig, gevaarlijk: juist op dit punt is zijn betoog overtuigend. De nieuwe gemeenschappelijke normen en waarden van onze samenleving bestaan uit o.a. pluriformiteit het maken van (meer) bewuste keuzen. “Self evident thruths” staan op gespannen voet met het maken van bewuste keuzen gebaseerd op pluriforme informatie. Er is dan ook geen behoefte aan een nieuw systeem voor overdracht van nieuwe gemeenschappelijke pluriforme normen en waarden. Zo'n systeem bestaat al jaren en ligt mede ten grondslag aan onze samenleving: namelijk een vrij en uiteenlopend aanbod van normen en waarden, persvrijheid, vrijheid van onderwijskeuze, een vrije literatuur, et cetera.

    • Paul A.J. ter Weijde