Stellingen

De verkeersveiligheid op autosnelwegen wordt bevorderd wanneer het, evenals dat in Italië gebeurt, niet langer is toegestaan ter hoogte van een invoegstrook in de richting van die invoegstrook van rijbaan te veranderen.

G.C.J. Bart, Technische Universiteit Delft

Het dient aanbeveling dat mondige mensen niet alleen hun tanden laten zien, maar ze ook poetsen.

J. de Koning, Rijksuniversiteit Groningen

De meeste activiteit van de mens als individu bedreigen de mens als soort.

F.M.J. van der Linden, Technische Universiteit Eindhoven

Een liefhebberij die met passie wordt uitgevoerd heet hobby indien de algemene mening is dat het om een postieve aktiviteit gaat, een verslaving als men de bezigheid laakbaar vindt.

A.R. Linnemann, LU Wageningen

Een goede helpende hand vind je vaak alleen aan het uiteinde van je eigen arm.

A. Kooij, Universiteit van Amsterdam

Een regelmatige algemene lichamelijke check up is contraproductief, wanneer de uitkomst geruststellend is.

A. Geertsma, Rijksuniversiteit Groningen