Saint-Ex

Dat Saint-Exupéry op 31 juli 1944 door de Duitse jachtvlieger Robert Heichele zou zijn neergeschoten, zoals A.A. van Wijk schrijft in een brief in de boekenbijlage van 1 april, citerend uit het Franse tijdschrift Icare (1981), wordt in onlangs verschenen biografieën over Saint-Exupéry betwijfeld, c.q. tegengesproken.

Paul Webster schrijft in zijn biografie (Ed. Du Félin, 1993, pag. 287) dat momenteel deskundigen twijfelen aan de waarheid van de mededeling van Heichele. Webster gebruikt in dit verband in de Franse editie het woord 'canular', dus een vals bericht. Wel, aldus Webster, komen in de brief van Heichele bepaalde bijzonderheden overeen met bevindingen van burgerlijke en militaire historici mogelijk berustend op (nog) niet gepubliceerde documenten.

Michel Lhospice schrijft in zijn biografie (Ed. France-Empire, 1994, pag. 378 e.v.) dat bij onderzoek van Duitse archieven niets gebleken is over het neerschieten noch door een jachtvliegtuig noch door luchtafweergeschut van een Lockheed Lightning, zoals bestuurd door Saint-Exupéry op 31 juli 1944.

Met behulp van sonar is op de bodem van de zee in de Golf van Giens voor Toulon in 1993 het silhouette van een vliegtuig gezien. De motorkap van dit vliegtuig die later opgehaald is zou van een dergelijke Lightning afkomstig kunnen zijn. Anderen wijzen er echter op dat van Saint-Exupéry's toestel misschien nooit iets gevonden zal worden, omdat een vliegtuig dat met grote snelheid het zeeoppervlak raakt in duizenden stukken uit elkaar kan spatten.

    • Dr. J. Schouten