Ramsj

KENNETH O. MORGAN (ed.): The Oxford History of Britain

Paperback, OUP 1988, van ƒ 28,- voor ƒ 14,50. De boekenmarkt, Oude Molstraat 32, Den Haag, 070 - 3658226

De geschiedenis van de Britse eilanden van de Romeinen tot Thatcher in ruim 700 bladzijden, beschreven door tien vooraanstaande Engelse historici. Zeer lovend ontvangen in de Engelse pers. De Sunday Times schreef dat dit zonder twijfel het eendelige standaardwerk zal blijven tot het eind van deze eeuw. Grote lijnen worden afgewisseld met kleurrijke details. Met bibliografie en register.

    • Ewoud Sanders