Peper wil een onafhankelijke bemiddelaar in bouwstaking

ROTTERDAM, 8 APRIL. Burgemeester Peper van Rotterdam heeft gisteren minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) verzocht een onafhankelijke bemiddelaar te zoeken die de onderhandelingen over de bouw-CAO moet trachten vlot te trekken. De CAO-partijen voelen evenwel nog niet voor bemiddeling.

Een bemiddelaar in zo'n arbeidsconflict kan alleen worden aangezocht met instemming van betrokken partijen. Zowel de werkgevers als de vakbonden hebben eerder al laten weten niets te zien in een bemiddelaar.

Ook minister Melkert vindt dat de staking in de bouw lang genoeg heeft geduurd. “De tijd voor oplossingen is nu echt aangebroken.” Hij deed gisteravond een beroep op de redelijkheid van de betrokken partijen. Maar van bemiddeling wilde Melkert op dit moment nog niet weten.

De staking in de bouw draait vooral om de vervroegde uittreding. De bonden willen dat bouwvakkers vanaf 57 jaar de VUT in kunnen, de werkgevers willen pas een VUT vanaf 60 jaar.

De staking in de bouw heeft de aannemers al meer dan 200 miljoen gulden gekost. Dat zei J. Ravesloot, voorzitter van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), gistermiddag op een jubileumcongres in Maastricht.

De vakbonden moeten de blokkade bij de Erasmusbrug in Rotterdam opheffen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbankpresident J. Mendlik gistermiddag besloten in een kort geding dat was aangespannen door een aannemerscombinatie. Volgens Mendlik is de blokkade onrechtmatig en leidt de actie tot te grote schade. De rechtmatigheid van de bouwstakingen, die nu bijna vier weken duren, stond gisteren niet ter discussie. De aanvankelijke eis om de staking te verbieden trokken de aannemers tijdens de zitting in. Het kort geding was aangespannen door een aannemerscombinatie (Bouwcombinatie Erasmusbrug, CFF/MBG en Grootint) die werkzaamheden verricht aan de Erasmusbrug in Rotterdam. De bouwbonden van FNV en CNV en het Zwarte Corps hadden gisterochtend besloten ook dit project bij de staking te betrekken. Volgens de bonden is bij de bouw van de Erasmusbrug sprake van besmet werk, omdat de aannemerscombinatie (waaronder het Belgische MBG) Belgische bouwvakkers heeft ingezet. Tijdens het kort geding betoogden de vakbonden dat de blokkade van de poort een wilde actie betrof van circa veertig werknemers en dus formeel geen onderdeel uitmaakte van de staking. Rechtbankpresident Mendlik verwierp dat argument echter. Volgens hem bleek onder meer uit een persbericht van de bouwbonden dat deze de actie hadden overgenomen.