Makelaar afgekocht

AMSTERDAM, 8 APRIL. De gemeente Amsterdam, Multivastgoed bv en Vendex hebben makelaar T. Meijer afgekocht, opdat hij afziet van procedures tegen de bouw van de zogeheten Vendex-driehoek. Dit heeft de commercieel directeur van Multivastgoed bv, G.M.M. Hendriks, bevestigd.

Hoeveel de partijen hebben betaald, wilde geen van hen zeggen. Volgens Het Nieuws van de Dag is de Amsterdamse gemeenteraad woensdagmiddag ingelicht over de hoogte van de afkoopsom, tweehonderdduizend gulden. Dat gebeurde tijdens een besloten vergadering. Raadsleden hebben in dat geval een geheimhoudingsplicht.

De bouw van de 'Vendex-driehoek' - een complex van winkels, kantoren en woningen in het centrum van Amsterdam - stuitte begin dit jaar op een onverwachte barriere. Het bleek dat de makelaar T. Meijer een kantoorruimte van vijf vierkante meter bezat in het te slopen gedeelte. Meijer wilde die ruimte niet ontruimen en dreigde de bouw via de rechter te stoppen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Amsterdam (mee)betaalt om dreigende procedures af te kopen. Eind 1994 kreeg projectontwikkelaar G. Bakker 5,8 miljoen gulden, op voorwaarde dat hij zou afzien van procedures tegen de gemeente. Bakker had via de rechter de aanleg van een tennispark in het Amsterdamse Bos tot staan gebracht, waardoor ook de bouw van een nieuw kantoor van ABN Amro onmogelijk werd gemaakt.