Joodse Raad (2)

Max Pams relativerende en objectiverende artikel op de Achterpagina (NRC Handelsblad, 31 maart) gaf me een gevoel van grote voldoening. Hoe komen we ooit van het mea-maxima-culpa-syndroom af? Is het niet om onze tekortkomingen tegenover onze joodse landgenoten tijdens de bezetting, dan zijn het onze misdragingen, misdaden in Indië of iets anders waarvoor wij onze schuldgevoelens koesteren. Wij gaan meer en meer lijken op de Engelsen, die zwelgen in hun slechtigheid, getuige de romans van John Le Carré en Graham Green's The Human Factor over de door en door voze Secret Service, films over corrupte politiemensen en politici, om maar enkele voorbeelden te noemen. Steeds heb ik geprobeerd mijn kinderen bij te brengen dat wij, tussen de ons omringende volkeren, het volste recht op een gepast gevoel van eigenwaarde hebben.

Ik ben Max Pam dankbaar, dat hij zakelijk en nuchter zaken in perspectief weet te brengen.

    • Ir.T. Komor