Joodse Raad (1)

Ik ben het volkomen eens met de opmerking van Max Pam (NRC Handelsblad, 31 maart) dat de Joodse Raad voortvarend aan het werk ging de cartotheek samen te stellen. Op verschillende kantoren heb ik de grote activiteit kunnen constateren van de medewerkers aldaar. Een mij zeer nabijstaande, afkomstig uit gemeentedienst, die op de eerste dag dat hij aangesteld was bij de Joodse Raad, dus veel eerder dan de sterren moesten worden ingevoerd, lijsten moest maken, de volgende dag niet naar het kantoor van de Joodse Raad terugging, begrijpende waarvoor deze lijsten bestemd waren. Van huis halen, namelijk. De volgende dag vertrok hij naar Zwitserland, maar hij werd in Frankrijk gearresteerd. De conclusie aan het eind van het artikel mij niet onbekend is. Ik heb zulks tijdens de bezetting tot in hoogste instantie aldaar doen blijken.