Elitepartij

De veronderstelling van Peter Hupe dat de PvdA een PvdE (Partij van de Elite) is geworden (NRC Handelsblad, 1 april) lijkt me voor een deel wel zinnig, voor een deel echter te simpel. Hij laat buiten beschouwing het feit dat steeds meer mensen niet meer stemmen. Je krijgt dan dat de intellectuelen en de middenklasse, die nog belangen of idealen hebben ten aanzien van de maatschappij, nog stemmen maar geen representatief beeld meer geven van wat er is de samenleving speelt. Galbraith, de Amerikaanse econoom die niet moe wordt erop te wijzen dat private verrijking publieke verarming betekent, spreekt van de 'culture of contentment' van de middenklasse die dan in volksvertegenwoordiging en regering gaat overheersen. Bovendien is het mogelijk dat de klepel, die nu zeer richting individualisering is uitgeslagen, weer terug gaat zwaaien en de VVD parten gaat spelen als de mensen gaan inzien dat vaak vrijheid voor de één onvrijheid voor de ander betekent en er zo sociale onrust blijft bestaan.

    • Willem Hoogendijk