Dagboek 1 april

Je zult maar een overtuigd liberaal zijn, en desondanks ook aanhanger van F. Bolkestein. Als je dan op 1 april het Hollands Dagboek leest ga je nog bijna geloven dat de Nederlandse samenleving van bovenaf maakbaar is, dankzij 'hardwerkende' rijksambtenaren die bij gemeenten zijn geparachuteerd om een stringent spreidingsbeleid met quota en al uit tevoeren. Leuk, maar volgend jaar graag een iets beter geretoucheerde montagefoto bij het 1 april artikel.

Naschrift redactie:

Bij de montagefoto van 'drs. T.J.M. Galensloot, preventiewerker-Minderheden' bij het Hollands Dagboek (Z 1 april) is onder meer gebruik gemaakt van opnamen van F. Bolkestein (ogen en wenkbrauwen) en E. Heerma (kin, baard en mond) door Vincent Mentzel. Het dagboek was inderdaad gefingeerd.

    • Dick Hamhuis