Bewaarder hoort drie jaar eisen

AMSTERDAM, 8 APRIL. Drie jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest eiste officier van justitie F. Teeven gisteren voor de rechtbank in Amsterdam tegen een gevangenbewaarder uit de Bijlmer-bajes. De 39-jarige penitentiaire inrichtingswerker wordt ervan verdacht 45 meter alpinistentouw, een aantal karabiner-haken en het explosief semtex binnen de penitentiaire inrichting Over-Amstel te hebben gebracht.

Oktober vorig jaar probeerde een belangrijk lid van de omvangrijke hasj-smokkelorganisatie 'Coral-Sea-2-'bende, de 42-jarige Cees H., samen met een medegedetineerde te ontvluchten door met semtex een gepantserd raam uit de sponningen te blazen op de B-vloer van de Schans, een van de torens van de Bijlmer-bajes. Zij hadden het bergklimmerstouw aan de verwarmingsbuizen vastgemaakt. De poging tot 'zelfbevrijding' mislukte. Wel werd er voor 25.000 gulden schade aan de Bijlmer-bajes aangericht.

De 'Coral Sea-2'-bende zou vele tienduizenden kilo's hasj uit Pakistan naar Europa en Canada hebben gesmokkeld. De officier sloot gisteren niet uit dat de bewaarder ook deel uitmaakte van deze criminele organisatie. De bewaarder heeft toegegeven de haken en het touw aan Cees H. te hebben gegeven, maar dat zou onder druk van de criminele organisatie zijn gebeurd. Naar zijn zeggen zou het leven van zijn drie kinderen gevaar lopen wanneer hij geen gehoor gaf aan de wensen van de organisatie. De bewaarder heeft steeds ontkend iets met de semtex te maken te hebben gehad.

De advocaat van de bewaarder, de Haagse advocaat A. Westendorp, wees erop dat zijn cliënt als betrekkelijk onervaren inrichtingswerker “in het diepe” was gegooid. Toen druk op hem werd uitgeoefend om touw de gevangenis binnen te smokkelen, zou hij geen mogelijkheid hebben gezien hier weerstand aan te bieden. De advocaat vroeg vrijspraak.

Uitspraak over twee weken.