Belgisch Hof mag Tobback en Claes aanpakken

BRUSSEL, 8 APRIL. Het Belgisch gerecht heeft gisteravond huiszoeking verricht bij Louis Tobback, voorzitter van de Socialistische Partij. De huiszoeking had plaats bij Tobback thuis, op zijn kantoor in Brussel en op het stadhuis in Leuven waar Tobback burgemeester is. Er zou niets in beslag zijn genomen.

De huiszoeking kwam enige uren nadat een ruime meerderheid van de Belgische Kamer het Hof van Cassatie toestemming gaf om Tobback, ex-minister van binnenlandse zaken, de secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes - voormalig minister van economische zaken - en gewezen minister van defensie Guy Coëme te ondervragen.

Het hof onderzoekt eventuele corruptie of valsheid in geschrifte bij de aankoop eind jaren tachtig van 46 legerhelikopters van de Italiaanse fabrikant Agusta. De Kamer volgt met haar beslissing het advies op dat een speciale Kamercommissie eerder deze week uitbracht. Even was er gisteren ophef in de Kamer toen de liberaal Armand de Decker aandrong op onmiddellijk aftreden van Claes als secretaris-generaal van de NAVO. “De internationale reputatie van België staat op het spel”, aldus De Decker.

Het Hof van Cassatie, de hoogste juridische instantie in België, diende woensdag een verzoek in bij de Kamer om Claes, Tobback en Coëme te mogen verhoren in verband met de mogelijke betaling van 50 miljoen frank smeergeld (zo'n 2,7 miljoen gulden) aan de Socialistische Partij, bij de aankoop van de Agusta-helikopters. Nu de Kamer daarmee heeft ingestemd, kan het Hof de drie ex-ministers ondervragen en confronteren met getuigen. Ook mag het gerecht huiszoekingen verrichten en spullen in beslag nemen. Het mag de drie echter niet aanhouden of inbeschuldiging stellen.

Met het opheffen van de onschendbaarheid van de drie voormalige ministers stelde de Kamer gisteren zijn laatste daad voor het werd ontbonden in verband met verkiezingen op 21 mei. Ook de Belgische Senaat kwam gisteren voor de laatste keer in zijn huidige vorm bijeen. Na de verkiezingen zullen Kamer en Senaat in afgeslankte vorm terugkeren. De Kamer gaat van 212 naar 150 leden, de Senaat krimpt van 184 tot 71 leden.

Onlangs nam de Belgische Kamer een noodwetje aan - bijgenaamd de Agusta-wet of de wet-Claes - dat het gerecht in staat stelt ministers en ex-ministers te ondervragen tijdens de periode van veertig dagen dat het parlement is ontbonden in verband met verkiezingen.

NAVO-topman Claes, die zich ruim vier weken voor de pers schuilhield, trad eerder deze week in de openbaarheid en verklaarde onschuldig te zijn in de Agusta-affaire. De aanschaf van de legerhelikopters was volgens Claes een beslissing van het voltallige kabinet. Hij zei blij te zijn met de pas aangenomen 'Agusta-wet' en zei te allen tijden beschikbaar te zijn voor justitie.

Uit de motivatie van het Hof van Cassatie van het verzoek om verhoor van de drie politici, is gebleken dat een voormalige topman van de Italiaanse helikopterfabrikant Agusta vorig jaar al toegaf smeergeld te hebben betaald aan Belgische ministerie van economische zaken en defensie om de order voor 46 helikopters binnen te halen. Daarbij zijn geen namen genoemd.