Zeven gewestelijke leden solidair met ontslagen Grobbée en Augustinus; Compleet sectiebestuur langebaan stapt op

ROTTERDAM, 7 APRIL. Het sectiebestuur langebaan van de schaatsbond (KNSB) is gisteren opgestapt uit solidariteit met de ontslagen bestuurders Johan Grobbée (voorzitter) en Jan Augustinus (secretaris). Dit tweetal is schriftelijk door het dagelijks bestuur (DB) op de vingers getikt. Het DB verwijt hen ernstige tekortkomingen in de uitvoering van hun taken. Ook zouden zij vaak onjuiste en misleidende informatie hebben verstrekt en wilden zij niet op hun fouten worden aangesproken. Als reactie op het wegzenden van Grobbée en Augustinus besloten de zeven overige gewestelijke leden van het sectiebestuur hun functies ter beschikking te stellen.

KNSB-voorzitter David Meijer sprak gisteravond de verwachting uit dat de zeven sectieleden volgende week dinsdag toch gewoon op de geplande bijeenkomst met het dagelijks bestuur verschijnen. Maar die kans lijkt klein. Beide groeperingen zitten op een totaal andere golflengte. Secretaris Augustinus vermoedt dat hij en Grobbée, in het dagelijks leven directeur van een sociale verzekeringsbank, moeten vertrekken omdat zij het te vaak hebben opgenomen voor de rijders van de kernploeg. Dat geldt vooral op het gebied van sponsoring en financiële kwesties. Het tweetal heeft herhaaldelijk bij het dagelijks bestuur gepleit voor een volwaardige derde sponsor-uiting op de schaatspakken, waardoor de rijders een beter honorarium konden opstrijken. Dit is bij hoofdsponsor Aegon verkeerd gevallen.

Het DB verwijt Grobbée en Augustinus dat zij op sponsorgebied te lankmoedig zijn opgetreden tegen Ritsma en Zandstra. De twee topschaatsers maakten afgelopen seizoen te pas en te onpas reclame voor een merk sportondergoed. Tijdens de World-Cupwedstrijden in Heerenveen, vorig jaar december, tikte de commissie kernploegen van het sectiebestuur (lees: Augustinus) de rijders daarvoor op de vingers. Het (reglementair verboden) logo van de sponsor zou echter het hele seizoen toch zichtbaar blijven in de hals, maar niet voor de televisiecamera's. Eenmaal in beeld rolden de schaatsers de col met het gewraakte merk haastig naar boven. Augustinus: “Wij hadden er van het DB gelijk met de botte bijl in moeten hakken. Bijvoorbeeld door de rijders te dreigen dat ze niet zouden deelnemen aan grote toernooien als ze die kleding nog zouden dragen. Maar als Rintje niet naar het WK was gegaan, zou ons dát weer zijn verweten. De werkelijke reden is dan ook dat wij ons te veel op de sporters hebben gericht.”

Het dagelijks bestuur stoorde zich ook aan het schaatspak dat Rintje Ritsma droeg op de tweede dag van het wereldkampioenschap in Baselga di Pinè. De Friese schaatser droeg in plaats van een WK-outfit een World-Cuppak, waarop de sponsoruiting van Aegon niet zichtbaar was. Augustinus kreeg de schuld. “Dat was noodgedwongen”, verklaart Augustinus, “omdat Rintje het goede pak per ongeluk had kapot getrokken. Sponsor-intermediair Ron Mulder heeft hierover geklaagd bij het bestuur. Maar het was overmacht, want Rintje beschikte slechts over één passend WK-pak.”

Augustinus is ernstig teleurgesteld in KNSB-voorzitter Meijer die volgens hem, en vele anderen binnen de bond, in december na zes jaar onherkenbaar terugkeerde voor een tweede ambtstermijn. “Zoals Meijer nu opereert, dat heeft totaal geen niveau meer. Op een vergadering van twee weken geleden werden Grobbée en ik als kleine jongens behandeld. Dat ging werkelijk alle perken te buiten.”

Er heerst nu een chaotische situatie binnen de schaatsbond. Los van deze affaire is immers ook nog besloten het contract met mannencoach Wopke de Vegt niet te verlengen. “Aangezien er een onwerkbare situatie was ontstaan met de rijders”, aldus Augustinus. De schaatsers beginnen in mei aan de zomertraining, maar onder wie is nog onduidelijk. Het sectiebestuur heeft Gerard Kemkers voorgedragen bij het DB. Augustinus betwijfelt of de ex-stayer, die al op 1 april bij de Amerikaanse bond kon bijtekenen, nog is geïnteresseerd. Hij acht die kans dertig procent. “Kemkers zag het wel zitten om met ons en vrouwencoach Ab Krook samen te werken. Hij zal nu toch wel even achter z'n oren krabben.”

Het sectiebestuur heeft voor zijn vertrek een technisch plan ontwikkeld dat splitsing van de kernploegen behelst en meer is toegesneden op de Olympische Winterspelen. Hiervoor moest het budget met vier ton worden verhoogd, maar de nieuwe opzet zou de medaillekansen bevorderen. Het stuk werd door Meijer en Jan Charisius van het DB voor kennisgeving aangenomen en is voorlopig in een bureaulade beland.

De schaatsers van de mannenkernploeg, van wie de meesten in het buitenland voor vakantie verblijven, hebben ontstemd gereageerd op het vertrek van het sectiebestuur. Zij zullen zich volgende week beraden over de te nemen stappen. Ritsma vindt dat de KNSB met deze maatregelen “de klok honderd jaar heeft teruggedraaid”.

    • Erik Oudshoorn