Werkgever FNV

Wie in dienst is bij een organisatie die opkomt voor de belangen van werknemers, heeft nog geen garantie dat ook de eigen belangen goed gediend worden. Tijdens het conflict in het streekvervoer werd onderhandelaar Dillia van der Heem, na een te zenuwachtig optreden in het televisieprogramma Het Capitool, van de ene op de andere dag van de onderhandelingstafel weggehaald. Deze week kwam daar een schorsing uit het bondsbestuur bovenop. Zonder dat Van der Heem er van op de hoogte was, besloot de Vervoersbond via een lijvig schrijven aan de pers direct ruchtbaarheid te geven aan deze beslissing. In dat persbericht doet de bond eerst uitgebreid verslag van de redenen waarom Van der Heem moet vertrekken, om vervolgens te stellen dat de schorsing “een interne aangelegenheid” betreft en dat de “privacy van de geschorste bestuurder in het geding is”.

Wat het bondsbestuur vooral hoog zit, is dat Van der Heem zich na haar vertrek als onderhandelaar in het streekvervoer niet heeft gehouden aan de afspraak om naar buiten toe de indruk te wekken dat zij vrijwillig afstand had gedaan van deze functie. Volgens Van der Heem is dat een onterecht verwijt: alleen in de kleine kring van FNV-onderhandelaars heeft zij naar eigen zeggen haar ongenoegen laten blijken.

Vakbonden houden van kritiek, maar niet op de eigen organisatie. Bij de Industriebond FNV is de hoofdvoorlichter recent ook de wacht aangezegd: hij zou een te journalistieke invulling geven aan de uitdraging van het bondsbeleid. De rechtskundige dienst van de FNV mag zich nu buigen over de gouden handdruk.

    • Marcella Breedeveld