Verzekeraars miljarden kwijt aan langer leven

ROTTERDAM, 7 APRIL. De vier grootste Nederlandse verzekeraars leggen naar schatting anderhalf miljard gulden opzij om hun risico's te dekken voor het feit dat mensen steeds langer leven.

Doordat mensen steeds ouder worden lopen pensioenuitkeringen langer door, zonder dat de ontvangers daar ooit premies voor hebben betaald. Een nieuwe richtlijn van de EG voor adequate reserves, die dit jaar moet worden ingevoerd, dwingt de verzekeraars om hun voorzieningen voor deze zogenaamde lang-leven-risico's substantieel te verhogen.

Gisteren meldde bank en verzekeraar Fortis dat de verhoging van deze voorziening de verzekeraars in de groep ongeveer 500 miljoen gulden kost, waarvan 400 miljoen voor rekening komt van Amev, de Nederlandse verzekeraar. “Er is in het verleden te weinig gereserveerd op basis van de betaalde premie”, aldus bestuursvoorzitter J. Bartelds ter verklaring van de ingreep.

Fortis brengt de voorziening van 500 miljoen gulden rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen, dat eind vorig jaar bijna 8,6 miljard bedroeg.

Concurrenten reageren met enige verbazing op de verklaring van Bartelds dat Fortis uniek is bij de berekening van de voorziening. Fortis berekent de voorziening niet langer op basis van de huidige leeftijdsverwachtingen van de verzekerden, maar op basis van de toekomstige verwachting dat mensen over bijvoorbeeld tien jaar nog langer leven.

Ook Nationale-Nederlanden, een dochter van bank en verzekeraar ING, gebruikt volgens een woordvoerder bij de berekening van de voorziening al een extrapolatie van de huidige levensverwachtingen. Nationale-Nederlanden heeft in 1993 al een bedrag van 800 miljoen gulden gereserveerd. Dit bedrag kon worden gebruikt doordat er een bijzondere bate van 2,6 miljard gulden was door een aanpassing van de boekhoudregels voor de berekening van de winst en de waarde van de bezittingen. Nationale-Nederlanden, verwacht dit jaar daarom geen bijzondere extra voorziening te treffen.

Ook verzekeraar Delta Lloyd gaat dit jaar zijn waarderingsgrondslagen wijzigen en verwacht daardoor een extra vermogensoverschot. Dat overschot wordt vervolgens gebruikt om de voorziening voor lang leven te verhogen, zo zet vice-voorzitter drs. A. Anbeek van der Meijden uiteen. Hij vindt het te vroeg om voor Delta Lloyd, dat ongeveer even groot is als Amev op deze markt, al een bedrag te noemen. “Duidelijk is wel dat het om grote bedragen gaat.”

Aegon zegt desgevraagd dat de voorziening voor lang-leven-risico's adequaat is. De omvang van de voorziening wordt jaarlijks getoetst aan een voortgaande berekening van de levensverwachtingen.