Suzan Drummen

Galerie Akinci, Lijnbaansgracht 317 Amsterdam. T/m 3 mei. Di t/m za 13-18u. Prijzen 2500 tot 8500 gulden.

Suzan Drummen thematiseert in haar schilderijen al jaren de wetmatigheden en valkuilen van de waarneming. Haar in wezen conceptuele schilderijen lijken soms op de 'Freudiaanse' plaatjes waarnaar je op twee manieren kunt kijken. Maar terwijl je daarbij niet beide zienswijzen op hetzelfde moment kunt gewaarworden, laat Drummen ons om zo te zeggen de achterkant van het kijken zien. Bij haar zien we een kaleidoscopische blik op de wereld die tegelijkertijd heel rationeel ontleed wordt. Haar motief is de schilderijengalerij in zijn klassieke vorm van rijen boven en naast elkaar gehangen doeken. Drummen toont ons die ordening en verwart haar op hetzelfde moment; het eigenlijke beeld drukt ze naar de achtergrond en ze plaatste er een tweede beeld vóór, alsof er een glasplaat over de voorstelling wordt geschoven. Op dat glas zien we het nabeeld van het 'oer'beeld: de schilderijen zijn gereduceerd tot ruitvormpjes die perspectivisch weglopen in een ritmisch patroon. De abstrahering heeft hetzelfde effect als wanneer je de wereld door je oogharen bekijkt. Wie weet was dat ook het beginpunt voor Mondriaans vereenvoudiging van de werkelijkheid. Drummen heeft een uitbundigere, meer decoratieve belangstelling dan haar voorganger, zoals blijkt uit de barokke schilderij(lijst)en uit de kunsthistorische verzamelingen die zij weergeeft. Soms zijn de krullerige lijsten op haar doeken gevuld met spiegels, die daarin robuuste meubels uitvergroten en weerkaatsen. Door haar systematisch doorgevoerde verdubbelingen, reducties en weerspiegelingen is er voor de toeschouwer geen ontkomen aan: we moeten haar spel meespelen en de beelden stap voor stap reconstrueren.

    • Renée Steenbergen