Nieuw college in Overijssel gevormd

ZWOLLE, 7 APRIL. In Overijssel is donderdag overeenstemming bereikt over het beleidsprogramma voor het nieuwe college van gedeputeerde staten en de samenstelling daarvan. Het CDA (21 zetels in Provinciale Staten) gaat drie gedeputeerden leveren, de VVD (15 zetels) twee en de PvdA (11 zetels) één gedeputeerde.

Via dergelijke maatregelen en na uitgebreider 'fenomeen-onderzoek' moet het volgens Wilzing zelfs mogelijk zijn “een dam op te werpen” voor de Russische mafia. “Door een aantal maatregelen kun je het klimaat voor dergelijke misdaadgroepen zo onaantrekkelijk maken dat ik het mogelijk acht dat deze criminaliteit niet echt wortel schiet in Nederland”.