Navo stuurt militairen naar Kroatië

BRUSSEL, 7 APRIL. De zestien NAVO-ambassadeurs hebben gisteren besloten tachtig communicatie-experts naar Zagreb te sturen in het kader van de voorbereiding op een eventuele evacuatie van de VN-vredesmacht uit Bosnië. De tachtig vormen de eerste NAVO-eenheid in ex-Joegoslavië.

De uitzending is de eerste concrete stap in het NAVO-plan de 25.000 blauwhelmen uit Bosnië te evacueren als dat - bijvoorbeeld door het oplaaien van de strijd - nodig wordt geacht. Voor die evacuatie zal een strijdmacht van 40.000 tot 50.000 man nodig zijn. De tachtig militairen, die in Kroatië een communicatienetwerk moeten inrichten, zullen op korte termijn worden gevolgd door 1500 tot 1700 man, die de komst van deze strijdmacht gaan voorbereiden.

De NAVO onderstreepte gisteren uitdrukkelijk dat het sturen van de tachtig militairen niet betekent dat de NAVO met de evacuatie van de VN-vredesmacht begint. Tot die evacuatie is nog niet besloten en zelfs het evacuatieplan is nog niet goedgekeurd. Het gaat slechts om een voorbereiding, aldus NAVO-woordvoerders.

De NAVO besloot eind vorig jaar plannen op te stellen om UNPROFOR te kunnen ontzetten als de VN-missie in Bosnië of Kroatië ten einde zou komen. Tot gisteren kwam het wegens politieke meningsverschillen niet tot enige concrete invulling van het sindsdien door NAVO-strategen opgestelde plan. Sommigen vreesden dat concrete actie ter voorbereiding van de VN-evacuatie zou suggereren dat de NAVO niet langer gelooft in de missie van de VN in Bosnië. Dat signaal zou aanleiding kunnen zijn tot een oplaaien van de oorlog op alle Bosnische fronten.

De VN waarschuwden gisteren opnieuw dat die oorlog nu al oplaait. Gisteren was opnieuw sprake van hevige gevechten in de enclave Bihac, aan het front bij Tuzla en bij Doboj. In Sarajevo vielen weer doden door het oorlogsgeweld. De Serviërs schoten gisteren tien en vandaag vijftien granaten af op de wijk Hrasnica. Daarbij werden gisteren twee kinderen en een vrouw en vandaag opnieuw een vrouw gedood. De VN wendden zich gisteravond tot de NAVO met een verzoek om luchtsteun. Daarop vloog een NAVO-vliegtuig laag over de stad. (Reuter, AP, AFP)