Kamerlid PvdA teleurgesteld over gebrek aan steun Staten

ASSEN/DEN HAAG, 7 APRIL. B. Middel (42), PvdA-lijsttrekker bij de Drentse Statenverkiezingen en Tweede-Kamerlid, heeft zich gisteren teruggetrokken als kandidaat-gedeputeerde. Hij is ook niet beschikbaar als fractievoorzitter en beraadt zich op zijn Statenlidmaatschap.

Middel, die door het gewestelijk bestuur gevraagd was de PvdA te leiden, nam zijn besluit nadat bleek dat de helft van de veertien leden tellende fractie de huidige fractievoorzitter A. Edelenbosch en zittende gedeputeerde H. Weggemans liever als gedeputeerden zag. “Het is graag of niet”, aldus Middel in een reactie. “Als het niet graag is, dan niet. Blijkbaar was het voor een deel van de fractie niet vanzelfsprekend dat de lijsttrekker gedeputeerde wordt.” MIddel houdt de eer aan zichzelf, omdat hij geen “rel of ruzie” wil veroorzaken. Het gewestelijk bestuur is teleurgesteld. Het kwam gisteravond in crisisberaad bijeen.

Haagse Kamerleden spreken van een “soort afrekening”, waarvan Middel het slachtoffer zou zijn geworden. Gedoeld wordt op de benoeming van oud-minister Ter Beek als commissaris van de Koningin in Drenthe, die het kabinet-Kok tegen de wens van de vertrouwenscommissie doorzette. Een hevig verontwaardigde PvdA-fractievoorzitter Edelenbosch, tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie, beschuldigde het kabinet toen van “ondemocratisch handelen”. Vermoed wordt dat Middel als vertegenwoordiger van de 'Haagse PvdA-kringen' nu indirect moet boeten voor het negeren van de wens van de vertrouwenscommissie. De “oude garde” van de PvdA-statenleden zou daarom zittend gedeputeerde Weggemans, de nummer drie op de lijst, hebben gesteund. Nummer twee Edelenbosch zou met een zetel binnen het college beloond worden voor haar fractievoorzitterschap.

Fractievoorzitter Wallage zegt in een reactie met gemengde gevoelens kennis te hebben genomen van wat inmiddels toch lijkt uit te groeien tot een affaire. Hij is blij dat de “kanjer” Middel als Kamerlid behouden blijft, maar vindt het geen pas geven dat Middel nu onvoldoende gesteund wordt door de statenfractie. Wallage: “Zo ga je niet met mensen om. Iemand eerst als lijsttrekker vragen, hem de campagne en vervolgens de formatie laten leiden en hem dan de benen breken.”

Partijvoorzitter Rottenberg gaat zich verdiepen in de kwestie. Volgens zijn woordvoerder wil hij “van de hoed en de rand weten”, omdat de gang van zaken “ongebruikelijk” is. “Formeel kan hij niet ingrijpen, maar er kan wel een politiek klimaat ontstaan waarin de Statenfractie zich zou Kunnen isoleren”, aldus Rottenbergs woordvoerder.

Middel heeft laten weten hoogstwaarschijnlijk niet op zijn beslissing terug te komen. Hij gaat zich beraden op zijn Statenlidmaatschap. “lk ben erg verknocht aan Drenthe en er hebben 34.000 mensen op mij gestemd. Bovendien heb ik de leden toegezegd dat ik niet zou weglopen als ik geen gedeputeerde zou worden. Maar mijn eerste reactie was: ik ga weg.”

Middel, die al ruim 20 jaar in Drenthe woont, werd beschouwd als dè man die de Drentse PvdA een nieuwe fase kon binnenloodsen. De partij verloor onder zijn leiding drie zetels, maar bleef de grootste fractie in de Drentse staten. Bij de college-onderhandelingen behaalde Middel als formateur volgens de fractie een uitstekend resultaat: er kwam een kleiner college bestaande uit vijf gedeputeerden (was zes), waarvan de PvdA er twee zou bezetten. Verliezer D66 kwam terug met één zetel, evenals het CDA. Grote winnaar VVD moest met één zetel genoegen nemen.