Kamer eist betere controle Schiphol binnen twee weken

DEN HAAG, 7 APRIL. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het pasjessysteem op Schiphol, dat is ontworpen om passagiers uit de zogeheten Schengenlanden (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal) scheiden van niet-Schengenpassagiers, binnen twee weken wordt vervangen door een beter, sluitend systeem.

Een motie van de CDA'er De Hoop Scheffer om Schiphol “op zo kort mogelijke termijn” buiten het verdrag van Schengen te stellen werd verworpen. De VVD-fractie besloot na een fractievergadering het kabinet de gelegenheid te bieden eerst met de Europese partners te overleggen over het pasjessysteem. PvdA en D66 hadden al aangekondigd de motie niet te zullen steunen.

Het pasjessysteem op Schiphol is ingevoerd omdat de luchthaven pas in december de verbouwing gereed heeft die Schengen- en niet-Schengenpassagiers moet scheiden. De anonieme magneetpasjes zijn fraudegevoelig doordat Schengenpassagiers ze in de vertrekhal kunnen overdragen aan niet-Schengenpassagiers.

De fracties van CDA, VVD, GroenLinks, SGP, RPF en AOV zijn het erover eens dat Schiphol buiten het verdrag van Schengen moet worden gesteld totdat er een ruimtelijke scheiding is als geen waterdicht systeem wordt gevonden.

De VVD'er Weisglas meent dat het pasjesssysteem “in de kern ondeugdelijk” is, maar zei de motie van De Hoop Scheffer niet te steunen omdat het “verdragstechnisch” niet mogelijk was Schiphol zonder overleg met de Schengen-partners buiten Schengen te stellen. De Hoop Scheffer wijzigde het woord 'onmiddellijk' op het laatste moment nog in 'op zo kort mogelijke termijn' maar dat was geen reden voor de VVD de motie toch te steunen.

De Hoop Scheffer zei dat het imago van Schiphol “ernstig wordt aangetast door het gehannes met de kaartjes op Schiphol.” Hij zei dat ook de luchtvaartmaatschappij KLM ontevreden was met het pasjessysteem. Een woordvoerder van de KLM bevestigt dit: de luchtvaartmaatschappij heeft er in de afgelopen tijd verscheidene malen op aangedrongen Schiphol voorlopig buiten Schengen te houden. Weisglas onderstreepte dat het fraudegevoelige magneetpasjessysteem moet verdwijnen. De maatregelen die staatssecretaris Schmitz deze week aankondigde (inzet van tachtig extra marechaussees en steekproefsgewijze controle achter de draaihekjes op Schiphol) vond hij onvoldoende. “Lapmiddelen helpen niet meer. Er moet een sluitend systeem komen”, aldus Weisglas. Hij zei niet te weten welk systeem de magneetkaarten kan vervangen. “Ik voorspel dat over twee weken de paspoortcontrole gewoon weer wordt ingevoerd.”

Pag.3: 'Waterdicht' systeem is niet mogelijk

De Hoop Scheffer was teleurgesteld dat de VVD, die net als hij pleit voor afschaffing van het magneetkaartensysteem, zijn motie niet steunde. “De VVD stond voor de keus de eigen bewindsman af te vallen of zich ongeloofwaardig te maken. Er is voor het laatste gekozen”, aldus het Kamerlid.

De fracties PvdA en D66 zijn niet tegen het magneetkaartensysteem maar eisen wel dat maatregelen worden getroffen om het veiliger te maken. Ze dienden daartoe een motie in, die later werd ingetrokken. In de motie stond dat de bewindslieden tot 28 april de tijd hadden om het pasjessysteem te verbeteren. Nadat de staatssecretarissen Schmitz (Justitie) en Patijn (Europese Zaken) hadden toegezegd dergelijke maatregelen te zullen treffen, werd de motie ingetrokken.

Kamerlid De Graaf (D66) zei niet te eisen dat het pasjessysteem honderd procent waterdicht wordt. “Het gaat erom dat er voldoende controle is”, aldus het Kamerlid. Kamerlid Van Oven (PvdA) noemde het pasjessysteem een “ernstig risico” en zei dat Nederland tegenover de Schengen-partners de verantwoordelijkheid had de buitengrens voldoende te controleren. Hij wilde het buiten Schengen stellen van Schiphol niet uitsluiten, maar meende dat de bewindslieden eerst de kans moeten krijgen het systeem te verbeteren.