Hogere straf voor produktie kinderporno

DEN HAAG, 7 APRIL. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met een forse verhoging van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan de commerciële exploitatie van pornografisch materiaal van kinderen.

Met de gewijzigde kinderporno-wet wordt de maximumstraf verhoogd van drie maanden tot vier jaar. De nieuwe wet beoogt de distributie en het bezit van kinderpornografisch materiaal aan te pakken. De fracties in de Tweede Kamer waren het erover eens dat de huidige strafmaat niet in overeenstemming is met de ernst van het misdrijf. De lage strafmaat voor verspreiding en bezit van kinderpornografische films en foto's droeg volgens minister Sorgdrager (justitie) bij tot de geringe aandacht bij politie en justitie voor de opsporing van pornohandelaren. Internationaal is de laatste jaren veel kritiek geleverd op Nederland, dat in verscheidene landen als één van de centra voor kinderpornografie wordt beschouwd. Overigens heeft ook het 'kinderporno-team' van de Amsterdamse politie daarvoor dit jaar geen bewijs kunnen vinden.

De minister zei in de Kamer dat de nieuwe anti-kinderpornowet vooral beoogt het commerciële circuit aan te pakken. “De wet is niet gericht op het vervolgen van pedofielen”, aldus de minister. Sorgdrager maakte ook duidelijk dat verdachten zich niet schoon kunnen praten met het verhaal dat hun videofilms of foto's moeten worden beschouwd als “kunst”. Wel moet volgens Sorgdrager een uitzondering worden gemaakt voor bezit van kinderporno voor educatieve, therapeutische of wetenschappelijke doeleinden.

Sorgdrager zei dat zij met haar collega Dijkstal (binnenlandse zaken) sterk zal aandringen op herstel “in de volle omvang” van het specialisme kinderzeden bij de politiekorpsen. “Er is te veel kennis weggelekt”, aldus Sorgdrager. Na de reorganisatie van de politie zijn bij de korpsen geen speciale afdelingen jeugd- en zedenzaken meer aanwezig.

De Vereniging Martijn, die zich inzet voor acceptatie van pedofilie, vreest het ergste van de nieuwe wet. Volgens de vereniging zijn de overheden het nog lang niet eens over wat nu eigenlijk met kinderporno wordt bedoeld. Alleenstaande mannen, maar ook ouders doen er volgens de vereniging verstandig aan het familie-album te controleren op foto's die als kinderporno zouden kunnen worden uitgelegd.

De wetswijziging voorziet niet in een zogeheten 'overgang', waarbij personen die al veel langer kinderpornografisch materiaal in hun bezit hadden, nog niet strafbaar zijn.