Hoek van de straat

Als leerling van het Stedelijk Gymnasium te Sneek gedurende de oorlogsjaren leerde ik een Latijnse versie kennen van het lied 'Op de hoek van de straat' dat Ian Buruma in zijn column (CS, 3/3) noemt:

Ferox stat in trivio

Proditor sacratus

Nec est vir, nec mulier

Tantum sceleratus.

Manu(m) implet sordidam

Misero diurno.

Populum et patriam

Asse vendit uno.''

De letterlijke vertaling luidt:

Als een woesteling staat op de driesprong

die vervloekte verrader.

't Is geen man en geen vrouw

maar een schelm.

Hij vult zijn vuile hand

met die ellendige krant

Volk en Vaderland

verkoopt hij voor een as.''

Opmerkelijk is dat de vergelijking van de naam van de krant Volk en Vaderland met het verkopen van zijn volk en zijn vaderland hier duidelijker is dan in het origineel. Deze vergelijking werd overigens vaak gemaakt in die tijd. Voorts is de prijs van de krant hier niet zes losse of zes rode centen, maar de kleine Romeinse munt, as genaamd, te vergelijken met een stuiver of een dubbeltje.

    • J.R. Boerlage