Halfjaarresultaat Kondor Wessels klimt ruim 15 pct

Utiliteits- en woningbouwer Kondor Wessels heeft in de eerste helft van het op 1 juli 1994 begonnen boekjaar een winst geboekt van 11,3 miljoen gulden of 15,5 procent meer dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. De winst per aandeel klom van 1,76 tot 2,03 gulden. De omzet nam toe van 391 miljoen tot 438 miljoen gulden, heeft het bestuur bekendgemaakt.

De winst in het eerste halfjaar bevindt zich aan de bovenzijde van de bandbreedte van de eerder uitgesproken verwachtingen. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de procentuele stijging van het nettoresultaat voor het hele verslagjaar ongeveer 7 zal bedragen.

Op grond van de opdrachten die in uitvoering zijn en de samenstelling van de orderportefeuille wordt voor het gehele verslagjaar een omzet verwacht van 950 miljoen (1993: 857 miljoen). De orderportefeuille bedraagt 1,3 miljard gulden.